Literatuur

Selectie van literatuur over Jacob Cornelisz.

Beets, N., “Jacob Cornelisz. van Oostzanen. Voordracht gehouden op den 19den december 1912, bij gelegenheid der uitrijking van den z.g. Prix de Rome in de Rijks-Academie van beeldende kunsten,” in: tentoonstellingscatalogus Rijksacademie van beeldende kunsten Amsterdam, 1913, pag. 7-12.

Bleyerveld, Y., “Oostsanen” in Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker Band 93, red. G. Meißner, A. Beyer, B. Savoy, W. Tegethoff (Berlijn/Boston: De Gruyter 2016), 392-394.

Brouwer-Panhuizen, M., “Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Schilder van het drieluik in de kapel van Aarle-Rixtel,” Het hagelkruis: informatie- en kontaktblad van de Heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel 3 (1986), pag. 192-199.

Bueren, G. van en S.A.C. Dudok van Heel, “De Geboorte van Christus door Jacob Cornelisz. De identificatie van de geportretteerde personen,” Oud Holland 125 (2012), pag. 169-179.

Carroll, Jane Louise, The paintings of Jacob Cornelisz. van Oostsanen (1472?-1533), s.l. 1987.
Proefschrift University of North Carolina.

Cramer, H.M., “Een teruggevonden Jacob Cornelisz. van Oostsanen,” Kunsthistorische mededeelingen van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie ‘s-Gravenhage 2 (1947), pag. 31-32.

Dodgson, C., “Eine Apostelserie von Jacob Cornelisz.,” in: Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen XXXI (1910), pag. 40-46.

Dudok van Heel, S.A.C., m.m.v. W.J. van den Berg, “De schilders Jacob Cornelisz, alias Jacob War, en Cornelis Buys uit Oostzaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en Alkmaar,” De Nederlandsche Leeuw 2011 nr. 2.

Duijn, E. van, All that glitters is not gold: The depiction of gold-brocaded velvets in fifteenth- and early sixteenth-century Netherlandish paintings, proefschrift Universiteit van Amsterdam 2013.

Eeghen, I.H. van, “Jacob Cornelisz, Cornelis Anthonisz en hun familierelaties,” Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek 37 (1986), pag. 95.

Filedt Kok, J.P., “Een “Biblia Pauperum” met houtsneden van Jacob Cornelisz. en Lucas van Leyden gereconstrueerd,” Bulletin van het Rijksmuseum 36 (1988), afl. 2, pag. 83.

Friedländer, M.J., Early Netherlandish Painting vol X en XII, Leiden/Brussel 1975.

Gagnebin, M., “À corps perdu ou l’héroïne scandaleuse de Jacob Cornelisz Van Oostsanen,” Revue d’esthétique 27 (1995), pag. 13-20.

Haakma Wagenaar, W., E. van den Brink en C. Misset, Hel en hemel, restauratie van de gewelfschildering in de Grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar, Alkmaar 2006.

Hoogewerff, G.J., De Noord-Nederlandsche schilderkunst deel 3, Den Haag 1939.

Kloek, W.T., “De gewelfschilderingen in de Ursulakerk te Warmenhuizen,” Jaarboek monumentenzorg 1990, pag. 79-98.

Kloek, W.T., “De gewelfschilderingen in het koor van de Grote Kerk te Alkmaar,” in: J. Drewes e.a. (red)., Glans en glorie van de Grote Kerk: het interieur van de Alkmaarse Sint Laurens, Alkmaarse Historische Reeks 10, Hilversum 1996, pag. 31-74.

Kruijff, J.D. de, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, geboren te Oostzaan ca. 1470-1533, Oostzaan 2000.
Catalogus van de tentoonstelling van replica’s van Jacob Cornelisz.’s werk in de Grote Kerk, Oostzaan, 8 oktober t/m 12 november 2000

Leeflang, M. en D. Meuwissen (red.), Ondertekend: onderzoek naar de ondertekening van de schilderijen van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Oostzaan 2003.
Tentoonstellingscatalogus Instituut voor Kunst- en Architectuurgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen: Groningen Harmoniecomplex, 21 februari t/m 21 maart 2003, Oostzaan Grote Kerk, 13 oktober t/m 16 november 2003

Leeuwenberg, J., “Twee teruggevonden werken van Jacob Cornelisz van Oostsanen,” Maandblad voor beeldende kunsten 20 (1943), pag. 158-162.

Mander, Karel van, Het Schilder-boeck (Haarlem 1604)

  • Ed. Hessel Miedema, The lives of the illustrious Netherlandish and German painters, from the first edition of the Schilder-boeck (1603-1604), Doornspijk 1994-1999.
  • Facsimile van de eerste uitgave, Haarlem 1604, Davaco Publishers, Utrecht 1969

Meuwissen, D., Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533). De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Alkmaar en Amsterdam Museum, Zwolle 2014.

Meuwissen, D. en A. van Leerdam, ‘The Last Judgement with Christian II of Denmark and Isabella of Austria. A Memorial Piece from the Workshop of Jacob Cornelisz. van Oostsanen?’, in: Rolf de Weijert e.a., Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Hilversum 2011, pag. 333-345.

Meuwissen, D., cat. nrs. over Jacob Cornelisz. van Oostsanen in de online catalogus Early Netherlandish Paintings, Rijksmuseum Amsterdam 2009 (opnieuw online najaar 2014).

Meuwissen, D., cat. nrs. 31-33 over Jacob Cornelisz. van Oostsanen in: F. Lammertse en J. Giltaij e.a., Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late Middeleeuwen, tentoonstellingscatalogus Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 2008, pag. 196-209.

Meuwissen, D., “A painter in black and white? The symbiotic relationship between the paintings and the woodcuts of Jacob Cornelisz. van Oostsanen,” in: M. Faries (red.), Making and marketing: studies of the painting process in fifteenth- and sixteenth-century Netherlandish workshops, Turnhout 2006, pag. 55-81.

Middelkoop, N., G. Reichwein en J. van Gent, De Oude Meesters van de Stad Amsterdam. Schilderijen tot 1800, Bussum 2008.

Möller, C., Jacob Cornelisz. van Oostsanen und Doen Pietersz.: Studien zur Zusammenarbeit zwischen Holzschneider und Drucker im Amsterdam des frühen 16. Jahrhunderts, Niederlande-Studien 34, Münster etc. 2005.
Bewerking van dissertatie, Philosophische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel, 2000

Moor, G. de, “Adriana van Roon (ca. 1450-1527) en Dirk Pietersz. Spangert (ca. 1465-1549), schenkers van het drieluikje met ‘Het Laatste Avondmaal’, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen,” Bulletin van het Rijksmuseum 29 (1981), pag. 63-78.

Nijhoff, W., “‘De graven van Holland’, houtsneden van Jacob Cornelisz, met Franschen tekst, Amsterdam, Doen Pieterszoon, 1518,” Het boek: tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen 25 (1938/39), pag. 51-52.

Noach, A., “Jacob Cornelisz van Oostsanen en het geslacht Boelens,” Historia: maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis 6 (1940), pag. 226-232.

Peters, H., “Zu Cornelisz.’ Marienleben,” Oud-Holland 77 (1962), pag. 55-56.

Scholtens, H.J.J., “Het te Napels bewaarde Kersttafereel van Jacob Cornelisz. van Oostsanen,” Oud-Holland 73 (1958), afl. 1, pag. 198-235.

Scholtens, H.J.J., “De Calvariegroep te Antwerpen, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen,” Oud-Holland 73 (1958), afl. 1, pag. 233.

Schretlen, M.J., “Vroeg werk van Jacob Cornelisz,” Oud-Holland 55 (1938), afl. 1, pag. 145-154.

Six, J., “Jan van Hout, Cornelis Buys en Jacob Cornelisz,” Oud-Holland 42 (1925), afl. 1, pag. 1-34.

Six, J., “Nog eens: Cornelis Buys, Jan van Hout en Jacob Cornelisz,” Oud-Holland 43 (1926), afl. 1, pag. 135-146.

Steinbart, K., “Paramente nach verschollenen Malereien des Jacob Cornelisz. von Amsterdam,” Kunstchronik und Kunstmarkt, Neue Folge XXXII, nr. 52 (1921), pag. 931-937.

Steinbart, K., Die Tafelgemälde des Jacob Cornelisz von Amsterdam, Straatsburg 1922.

Steinbart, K., Nachlese im Werke des Jacob Cornelisz von Amsterdam, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 5, Marburg an der Lahn 1929.

Steinbart, K., “Zur Spätzeit des Jacob Cornelisz,” Der Cicerone: Halbmonatschrift für die Interessen des Kunstforschers und Sammlers 21 (1929), pag. 97.

Steinbart, K., “Frühwerke des Jacob Cornelisz von Amsterdam,” Pantheon: Monatsschrift für Freunde und Sammler der Kunst 12 (1933), pag. 336.

Steinbart, K., Das Holzschnittwerk des Jacob Cornelisz. von Amsterdam, Marburg an der Lahn 1937.

Swinkels, K., “Het Triptiek van Jacob Cornelisz. van Oostsaenen in de Maria-kapel te Aarle-Rixtel,” Brabants jaarboek: nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1950, pag. 150-153.

Tuinen, I. van, met een bijdrage van D. Meuwissen (eindredactie: A. van Leerdam), Het vroegste Amsterdamse schetsboek. Een zestiende-eeuws zakboekje uit het atelier van Jacob Cornelisz van Oostsanen, Oostzaan 2014.

Wüstefeld, W.C.M., ‘Clavicula Salomonis in the Kalverstraat, or Jacob Cornelisz van Oostsanen’s Witch of Endor Revisited’, in: R. de Weijert, K. Ragetli, A.J. Bijsterveld en J. van Arenthals, Living Memoria. Studies in Medieval and Early Modern Memorial Culture in Honour of Truus van Bueren, Hilversum 2011, pag. 347-363.