Jacob in de media

jacob-in-de-media

Antoine Bodar in Napels bij de Geboorte van Christus met de aanbidding der herders – 26 december 2015

In het RKK-televisieprogramma Kerst in Rome bespraken Antoine Bodar en Leo Fijen in Rome en Napels de thema’s angst, troost, Jubeljaar en de encycliek over het milieu. Bodar brengt een bezoek aan het Museo Nazionale di Capodimonte in Napels en laat daar Jacobs meesterwerk uit 1512, de Geboorte van Christus met de aanbidding der herders, zien (begint bij 14:30 min.).

Jacob opnieuw bij Twee voor Twaalf – 18 september 2015

In de VARA-quiz Twee voor Twaalf werd in de uitzending van 18 september een vraag gesteld over Jacob (de vraag begint bij 18:55 min.). Ook 10 jaar geleden kwam hij al eens in dit programma voor: zie het fragment verderop op deze pagina.

Tentoonstelling ‘Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester’ – maart-juni 2014

In het kader van de overzichtstentoonstelling was Jacob volop in de media! Enkele artikelen en programma’s uitgelicht:

 • In het voorjaarsnummer van Amstelodamum (2014-2) besprak kunsthistoricus Wouter Kloek de tentoonstelling, waarbij hij ook de tentoonstelling van onze stichting met replica’s van Jacobs werk (in 2000) memoreert. Over onze uitgave van Het vroegste Amsterdamse schetsboek meldt hij: “Het werk van de Stichting Jacob Cornelisz van Oostsanen is, wat mij betreft, dit jaar voorbeeldig bekroond door de reproductie-uitgave van het Berlijnse schetsboekje […].”
 • In het juni/juli-nummer van Kunstschrift werd Het vroegste Amsterdamse schetsboek besproken in ‘De keus van Kunstschrift’.
 • 30 mei maakten onder meer de Volkskrant en het Parool melding van het overweldigende aantal bezoekers dat de tentoonstelling al had gehad: 75.000!
 • 11 mei zond de Concertzender een concert uit van ensemble Aventure, met muziek rondom Jacob Cornelisz. van Oostsanen (o.a. stukken uit de Occo Codex).
 • 12 april stond er een groot en rijk geïllustreerd artikel in het magazine van Het Financieele Dagblad, dat de tentoonstelling onder andere looft om het rijke beeld dat er wordt geschetst van het katholieke Amsterdam van vóór de Alteratie.
 • 1 april overhandigde Egbert van Wijk een exemplaar van Het vroegste Amsterdamse schetsboek aan Fred van Dam, directeur van Rabobank Zaanstreek, een belangrijke sponsor van deze uitgave. Lokale nieuwssite Rodi wijdde er een bericht aan (met foto).
 • Het Museumtijdschrift (nr. 3, 2014) wijdde een groot en rijk geïllustreerd artikel aan de tentoonstelling.
 • In Ons Amsterdam (nr. 3, 2014) publiceerde Laura van Hasselt, conservator van het Amsterdam Museum, naar aanleiding van de tentoonstelling een artikel over Jacobs werk.
 • 26 maart concludeerde Trouw dat ‘het de musea in Alkmaar en Amsterdam gelukt [is] om overtuigend te bewijzen dat Van Oostsanen een topper in zijn tijd was.’
 • 25 maart ging het AT5-programma ‘Straten van Amsterdam‘ over de Oostzanerdijk. Laura van Hasselt (Amsterdam Museum) en Egbert van Wijk (voorzitter van onze stichting) vertelden over Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Ook de ontstaansgeschiedenis van de stichting kwam aan bod.
 • 21 maart kreeg de tentoonstelling 4 sterren in de Volkskrant en 5 sterren in de Telegraaf.
 • 18 maart was conservator Daantje Meuwissen de hoofdgast in Opium (radio 4).
 • 18 maart was een aflevering van NH Leeft (RTV Noord-Holland) helemaal gewijd aan de tentoonstelling. Lidewij de Koekkoek (directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar) voert ons mee langs Jacobs meesterwerken.
 • 16 maart was de uitzending van AVRO Kunstuur (Nederland 2) onder meer gewijd aan de restauratie van het grote altaarstuk met de Geboorte van Christus uit Napels. En Daantje Meuwissen staat op de plek in de Kalverstraat waar Jacobs atelier was gevestigd.
 • 13 maart stond een groot artikel in het Cultureel Supplement van NRC, waarin Lidewij de Koekkoek, Norbert Middelkoop (Amsterdam Museum) en Daantje Meuwissen aan het woord komen.
 • 11 maart was het schetsboekje uit Jacobs atelier met de vroegste Amsterdamse schetsen voorpaginanieuws in Het Parool. Op pag. 5 een interview met Daantje Meuwissen en Ilona van Tuinen.
 • 11 maart ging EenVandaag (radio 1) op zoek naar Jacobs sporen in de Kalverstraat.

Vooraankondiging van overzichtstentoonstelling ‘Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester’ – november 2013

In de week van 25 november 2013 verscheen de eerste aankondiging van de grote Jacob Cornelisz.-tentoonstelling (2014) in de media, onder andere in de Volkskrant, het Parool, Trouw en RTV Noord-Holland. Op Historiek.net verscheen een uitgebreid artikel.

Restauratie gewelfschildering Alkmaar gereed – oktober 2011

Na ruim 8 jaar hebben restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink hun werk aan het gewelf met het Laatste Oordeel in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar afgerond. Koningin Beatrix verrichtte op 8 oktober de officiële onthulling. Een uitgebreid artikel verscheen op 27 juni 2011 in het Noordhollands Dagblad.

Monument onthuld – najaar 2010

Op 15 oktober werd na jarenlange inspanningen van de Stichting een monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen onthuld op het Kerkplein in zijn geboortedorp. Naar aanleiding daarvan verscheen in Dichterbij, het ledenmagazine van Rabobank Zaanstreek, in november een uitgebreid artikel over de voorgeschiedenis van het monument én de Stichting.

Kleurwedstrijd – september 2009

Om de Oostzaanse basisschoolleerlingen kennis te laten maken met Jacobs werk, organiseerde de Stichting een kleurwedstrijd. De zes mooiste inzendingen werden op 28 september in het gemeentehuis beloond met een prijs, aan de winnaars overhandigd door burgemeester P. Möhlmann. De lokale kranten berichtten erover: op 30 september het Noordhollands Dagblad, 4 oktober het Zondagochtendblad en 6 oktober Kompas.

Jacob in de Geschiedeniscanon van de Zaanstreek

Het Dagblad Zaanstreek wijdt een reeks artikelen aan de Geschiedeniscanon van de Zaanstreek. Ook Jacob Cornelisz. van Oostsanen ontbreekt daarin niet! De krant publiceert een uitvoerig artikel over hem op 25 juli 2009.

Monument in Oostzaan

Op dinsdag 21 juli 2009 overhandigde Rabobank Zaanstreek een cheque van maar liefst 10.000 euro aan de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen, bestemd voor het monument voor Jacob dat bij het gemeentehuis in Oostzaan zal komen te staan. Het Noordhollands Dagblad/Dagblad Zaanstreek maakte er op 17 juli melding van. De Oostzaanse omroep Radio 9 deed verslag van de overhandiging.

‘Alkmaarse Michelangelo’ in de media – april 2009

Op 21 april 2009 vond in het Stedelijk Museum in Alkmaar een presentatie plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling van één van de beschilderde houten gewelfvakken uit de Grote Kerk. Restaurator Willem Haakma Wagenaar en ons bestuurslid Daantje Meuwissen zetten tijdens deze middag uiteen waarom zij ervan overtuigd zijn dat de Alkmaarse gewelfschildering van het Laatste Oordeel (1518) is gemaakt door Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Naar aanleiding van deze presentatie besteedde o.a. VPRO’s De Avonden uitvoerig aandacht aan de gewelfschildering. Lees meer…

Drieluik in de krant – november 2008

In november 2008 veroorzaakt Jacob een kleine ‘media-hype’: aan de ontdekking van een onbekend drieluik door Daantje Meuwissen besteden zowel regionale als landelijke kranten volop aandacht. Lees meer…

Quizvraag over Jacob – februari 2005

In de aflevering van het VARA-programma Twee voor Twaalf van 24 februari 2005 werd een vraag gesteld over een schilderij van Jacob Cornelisz.

Hiëronymus-vijfluik bij RTV Noord-Holland – september 2003

Een replica van het monumentale vijfluik met de Heilige Hiëronymus uit 1511 was een van de hoogtepunten van de tentoonstelling ‘Ondertekend’ in de Grote Kerk in Oostzaan (2003). Aan RTV Noord-Holland gaven Egbert van Wijk en Jan Dirk de Kruijff uitleg over dit enorme schilderij.