Portret van koningin Isabella van Denemarken, ca. 1523-1526

33 x 23 cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Koningin Isabella van Denemarken was een zus van Karel V. Zij is afgebeeld met op de achtergrond een venster dat uitkijkt over een landschap. Links van haar is een rechthoek afgebeeld, waarin klassiek geïnspireerde ranken en vaasvormen zijn geschilderd, met aan de onderzijde twee opzittende honden en twee staande figuren. Isabella draagt kostbare kleding en sieraden. Ze zit voor een soort balustrade met een kleed. Het is hetzelfde kleed dat voor Maria ligt op het drieluik met Maria met Kind in Berlijn. Het is mogelijk dat Jacob Cornelisz. dit kleed bezat en het als rekwisiet in zijn schilderijen gebruikte.

In 1523 werd Isabella’s echtgenoot Christiaan II van Denemarken afgezet wegens zijn tirannieke stijl van regeren. Isabella en haar echtgenoot namen de wijk naar Holland, waar zij dit portret lieten maken.

Het feit dat het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen de opdracht kreeg deze belangrijke vrouw te schilderen, zegt iets over de status die hij als kunstenaar gehad moet hebben in Holland. Een schets van dit portret bevindt zich in het schetsboek dat uit Jacobs werkplaats bewaard is gebleven.

Literatuur

Steinbart 1929, p. 243

Meuwissen en Van Leerdam 2011, p. 342-343