Maria met Kind en musicerende engeltjes, ca. 1512-1515

66 x 57,5 cm
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen (bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Dit is een van de vroegste voorstellingen van Maria met Kind en musicerende engeltjes uit de werkplaats van Jacob Cornelisz., een onderwerp waarvan zijn atelier diverse varianten in verschillende formaten produceerde. Vermoedelijk werden deze panelen voor de markt geschilderd (dus niet voor een specifieke opdrachtgever), waarna de koper er zelf nog zijluiken met voorstellingen naar keuze aan kon laten toevoegen. Dit is onder andere gebeurd met het drieluik van Joris Sampson en zijn vrouw Engelken Coolen, dat in compositie grote overeenkomsten vertoont met dit paneel dat zich thans in museum Boijmans Van Beuningen bevindt.

Dat het om een standaardcompositie gaat die in veelvoud werd vervaardigd, blijkt uit het feit dat zich onder dit schilderij een kwadraatnet bevindt: een raster van vierkantjes die het makkelijker maakte voor de kunstenaar om de voorstelling te kopiëren, en desgewenst te vergroten of verkleinen.

Het paneel heeft nu geen luiken meer, maar maakte oorspronkelijk wel deel uit van een drieluik. Aan het begin van de 20e eeuw werd dat uit elkaar gehaald zodat de stukken apart verkocht konden worden. De binnenzijden van de luiken, met portretten van onbekende personen, bevinden zich sinds 1970 in Düsseldorf.

Literatuur

Meuwissen 2014, cat. 25.a