Kruisiging, ca. 1524

65,5 x 55 cm
Gent, Museum voor Schone Kunsten

Ook deze latere Kruisiging lijkt niet te zijn ontkomen aan de versimpeling, die Jacob Cornelisz. aan het eind van zijn carrière in zijn schilderijen doorvoert. In vergelijking met de Kruisiging in het Rijksmuseum te Amsterdam is dit werk minder gedetailleerd uitgevoerd. Er zijn minder figuren aanwezig en de achtergrond vertoont geen veelheid meer aan passie-scènes die aan de kruisiging vooraf gaan.

We zien de gekruisigde Christus niet meer zoals in eerdere werken van Jacob Cornelisz. frontaal afgebeeld, maar driekwart van opzij. Maria Magdalena is afgebeeld achter de onderzijde van het kruis, met haar traditionele zalfpot, terwijl zij de voeten van Christus kust. Links op de voorgrond staat Maria in haar blauwe mantel met achter haar Johannes de Evangelist in het rood.

Volgens middeleeuwse legenden waren er, behalve de moeder van Christus, nog drie andere vrouwen bij de kruisiging aanwezig, die allen eveneens de voornaam Maria droegen. Een van de drie Maria’s staat links achter Johannes, terwijl de andere twee Maria’s rechts van het kruis op de grond zitten. In vergelijking met de Kruisiging in het Rijksmuseum zijn de overige figuren, zoals de Romeinse soldaten, niet meer aanwezig, maar trekken zij weg op de achtergrond.

Literatuur

Meuwissen 2014, cat. 53