Gebedsportretten van Corsgen Elbertsz. en zijn familie, ca. 1510-1515

90 x 57 cm (linkerfragment)
89 x 73 cm (rechterfragment)
Amsterdam, Amsterdam Museum

Deze twee fragmenten moeten deel hebben uitgemaakt van een gigantische memorietafel, een schilderij ter nagedachtenis aan de geportretteerde personen. De hoofdvoorstelling moet een Kruisiging zijn geweest. Op de voorgrond van het fragment met de mannelijke portretten is nog een stuk van een kostbare goudbrokaten mantel te zien. Deze behoorde vermoedelijk toe aan de heilige Maria Magdalena, die ook in veel andere voorstellingen van de Kruisiging een dergelijke mantel draagt en geknield aan de voet van het kruis zit (bijvoorbeeld de Kruisiging in het Rijksmuseum uit ca. 1511). De rode mantel boven de vrouwelijke portretten moet van Johannes de Evangelist zijn geweest, die aan Christus’ linkerzijde stond; de blauwe mantel op het fragment met de mannen was dan van Maria die zich aan Christus’ rechterzijde naast het kruis bevond.

We weten voor wie dit paneel gemaakt is, omdat dat vermeld staat op de fragmenten die van de oorspronkelijke lijst bewaard gebleven zijn. Margriet Corsgendr. (ca. 1480-1556) gedenkt hiermee haar “lieve” vader en moeder (zo vermeldt het onderschrift expliciet), Corsgen Elbertsz. en Geertruyt van der Schellingh Hendricksdr., die respectievelijk in 1503 en 1506 stierven. Margriet is zelf ook afgebeeld, temidden van haar broers en zussen. Zij is de vrouw op de voorgrond, met het witte kleed en de zwarte kap van de reguliere kanunnikessen. Margriet was non in het Sint Agnietenklooster in Amsterdam.

Literatuur

Meuwissen 2014, cat. 16