Drieluik met de Kroning van Maria, ca. 1520-1525

Kroning van Maria (35 x 25 cm)
Heilige Andreas (32 x 18 cm)
Heilige Hiëronymus (32 x 18 cm)
Particuliere collectie

Maria met Kind op de maansikkel (30 x 18 cm)
Anna-te-drieën (31 x 15,3 cm)
Straatsburg, Musée des Beaux-Arts

Straatsburg-Maria-op-maansikkel Straatsburg-Anna-te-Drieen

Vijf panelen, verspreid over twee collecties, behoorden oorspronkelijk waarschijnlijk tot één drieluik. Het middenpaneel verbeeldt de kroning van Maria door God de Vader, Christus en de Heilige Geest (in een wit gewaad, met engelenvleugels). Twee paneeltjes in het Musée des Beaux-Arts in Straatsburg kunnen de binnenzijden van de zijluiken hebben gevormd. Ook zij bevatten Maria-voorstellingen.

Bij een veiling in 2008 in Amsterdam doken twee paneeltjes op die waarschijnlijk de (verzaagde) buitenzijden van de luiken zijn geweest, met de heiligen Andreas en Hiëronymus. Ons bestuurslid Daantje Meuwissen identificeerde deze luiken destijds als afkomstig uit het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. De privéverzamelaar die het middenpaneel al in bezit had, heeft bij deze veiling de twee zijpaneeltjes kunnen kopen zodat deze drie onderdelen van het drieluik na vele eeuwen weer herenigd werden.

Literatuur

Meuwissen 2014, cat. 44.a-e