De Kruisiging, 1507

1507 (gedateerd)
99,1 x 78 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art (bruikleen van particulier)

Op de halster van het paard aan de voet van het kruis staat het jaartal M.CCCCC.ET.VII, dus 1507. Dat het werk geschilderd is in het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen blijkt niet uit een signatuur (geen van Jacobs vroege schilderijen is gesigneerd, in tegenstelling tot zijn houtsneden) maar uit de ondertekening die met behulp van infraroodreflectografie zichtbaar kon worden gemaakt. Ons bestuurslid Daantje Meuwissen heeft een grondige studie naar deze voorbereidende tekening onder het schilderij verricht. Zij constateerde dat de tekenstijl sterk overeenkomt met bijvoorbeeld de gesigneerde houtsneden van het Marialeven, eveneens uit 1507.

De voorbereidende tekening zal Jacob dus zelf hebben gemaakt; voor het schilderij is hij waarschijnlijk niet in zijn eentje verantwoordelijk. Met name de achtergrond, in de bovenste helft van het schilderij, is minder rijk gedetailleerd en minder realistisch uitgevoerd dan in andere werken van Jacob uit deze periode. Het is goed denkbaar dat Jacob alleen de hoofdfiguren in de voorstelling zelf schilderde en de rest aan zijn assistenten overliet.

Literatuur

Meuwissen 2006

Meuwissen 2014, cat. 4