Schilderijen

Replica van Jacobs portret te zien in KunstGreep Oostzaan

Sinds eind oktober kunnen alle bezoekers van de KunstGreep in Oostzaan, waar o.a. het gemeentehuis en de bibliotheek zijn gevestigd, Jacob Cornelisz. van Oostsanen in de ogen kijken. Nu de Stichting niet meer actief is, wilden wij Jacobs portret graag een ereplaatsje geven in zijn geboortedorp. De replica van zijn […]

Afscheidswoord van de voorzitter

Als mensen mij vroegen wat mij bezielde waar het Jacob betreft – en die vraag werd me nog al eens gesteld – dan wist ik eigenlijk maar één antwoord te geven: “Ga maar eens naar het Rijksmuseum en bekijk Jacobs schilderijen. Bekijk de details, die je veelal alleen met een […]

Video: hoogtepunten van de stichting in beeld

In de ca. 15 jaar van ons bestaan als stichting (2000-2014) zijn er veel bijzondere gebeurtenissen en memorabele evenementen geweest – van onze eigen tentoonstellingen met replica’s van Jacobs werk tot de restauratie van de gewelfschilderingen in Alkmaar, van de onthulling van het monument voor Jacob tot de publicatie van […]

13-14 sept. lezing en expositie in Poeldijk: De heilige Bartholomeus op reis

In het weekend van 13 en 14 september, tijdens Open Monumentendag, verzorgt de Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk (WHBP) weer een speciale tentoonstelling voor jong en oud. De werkgroep neemt u dit jaar mee op reis door de geschiedenis en het restauratieproces van het schilderij De marteldood van de H. Bartholomeus. […]

Scènes uit het leven van de heiligen Bartholomeus en Hubertus, ca. 1500-1505

Twee panelen met scènes uit de levens van de heilige Bartholomeus en de heilige Hubertus Ca. 1500-1505 Bartholomeus: 120 x 69,5 cm Poeldijk, Parochiekerk Sint Bartholomeus Hubertus: 118 x 68 cm Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie Enkele jaren geleden is een spectaculaire ontdekking gedaan rondom deze panelen: het hout blijkt afkomstig […]

Rust op de vlucht naar Egypte, ca. 1505-1510

diameter 32,7 cm Aken, Suermondt Ludwig Museum Ook in dit schilderij valt weer de detaillering op, die zo kenmerkend is voor de vroege werken van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Een groter schilderij met dezelfde compositie bevond zich in Berlijn, maar ging daar in 1902 bij een brand verloren. Het Christuskindje, […]

Noli me tangere, 1507

1507 (gedateerd) 54,5 x 39 cm Kassel, Staatliche Museen Als Maria Magdalena na de kruisiging van Christus naar diens graf gaat, ontdekt zij dat dit leeg is. Ze ziet een man staan waarvan ze denkt, dat het de hovenier van het kerkhof is. Als zij de man vraagt waar het […]

De Kruisiging, 1507

1507 (gedateerd) 99,1 x 78 cm New York, The Metropolitan Museum of Art (bruikleen van particulier) Op de halster van het paard aan de voet van het kruis staat het jaartal M.CCCCC.ET.VII, dus 1507. Dat het werk geschilderd is in het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen blijkt niet uit […]

David en Abigaïl, ca. 1507-1508

87 x 67,5 cm Kopenhagen, Statens Museum for Kunst De frisse kleuren (alsof het werk gisteren geschilderd is) en de minutieus uitgewerkte details in dit schilderij maken het tot een van Jacobs grootste meesterwerken. Het is uitzonderlijk hoe goed dit werk bewaard is gebleven. Voor wie het is gemaakt, is niet […]

Christus als Man van Smarten, ca. 1509-1510

23,5 x 16 cm Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh Dit paneeltje was waarschijnlijk bestemd voor privédevotie. Het kon makkelijk in een slaapvertrek worden opgehangen, of worden meegenomen op reis. Christus, gekleed in een lendendoek en gekroond met de doornenkroon, toont met betraand gelaat de wonden van zijn kruisiging. Om […]

Gebedsportretten van Corsgen Elbertsz. en zijn familie, ca. 1510-1515

90 x 57 cm (linkerfragment) 89 x 73 cm (rechterfragment) Amsterdam, Amsterdam Museum Deze twee fragmenten moeten deel hebben uitgemaakt van een gigantische memorietafel, een schilderij ter nagedachtenis aan de geportretteerde personen. De hoofdvoorstelling moet een Kruisiging zijn geweest. Op de voorgrond van het fragment met de mannelijke portretten is […]

Vijfluik met de heilige Hiëronymus, 1511

1511 (gedateerd) 176 x 113 cm (middenpaneel) 176 x 46 (luiken) Wenen, Kunsthistorisches Museum Wie dit reusachtige altaarstuk heeft laten maken, is onbekend. Wel is zeker dat het in 1511 werd voltooid, want dat jaartal staat op de balustrade op het rechterbuitenluik. Het werk bestaat uit een middenpaneel met aan […]

De Kruisiging, ca. 1511

104 x 88 cm Amsterdam, Rijksmuseum Net als Maria met Kind was de Kruisiging een veelgevraagd onderwerp voor schilderijen. Uit Jacobs werkplaats zijn er zeker zeven van bewaard gebleven, waarvan dit de beste is. Het werk heeft een rijke en ingewikkelde compositie met veel gedetailleerd weergegeven figuren rond de gekruisigde […]

De geboorte van Christus met de aanbidding der herders, 1512

1512 (gedateerd) 128 x 177 cm Napels, Museo Nazionale di Capodimonte In het midden van dit rijk bevolkte schilderij ligt het Christuskindje in zijn kribbe. Naast hem knielen Maria en Jozef. De herders kijken vol ontzag toe. Engelen maken muziek. Zij maken gebruik van een groot aantal diverse instrumenten, zoals […]

Portret van Jacob Pijnssen, 1512

1512 (gedateerd) 23 x 13 cm Enschede, Rijksmuseum Twenthe Dit schilderij is gedateerd 1512 in de ingesnoerd rechthoekige cartouche boven het hoofd van de geportretteerde. De cartouche wordt vastgehouden door een triton en een zeemeermin, die elk ook een wapenschild aan een lint vasthouden. Door middel van de familiewapens heeft […]

Maria met Kind en musicerende engeltjes, ca. 1512-1515

66 x 57,5 cm Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen (bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Dit is een van de vroegste voorstellingen van Maria met Kind en musicerende engeltjes uit de werkplaats van Jacob Cornelisz., een onderwerp waarvan zijn atelier diverse varianten in verschillende formaten produceerde. Vermoedelijk werden […]

Drieluik met Maria met Kind en Pompeius Occo en Gerbrich Claesdr., ca. 1515

Middenpaneel 107 x 72 cm, zijluiken 107 x 30 cm Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten De voorstelling van Maria als halffiguur met het Christuskind in haar armen was een commercieel succes van Jacobs werkplaats. Hij verkocht meerdere werken met dit thema. Dit exemplaar werd in of kort na 1515 […]

Drieluik met Maria met Kind en Augustijn van Teylingen en Judoca van Egmond, ca. 1515

Middenpaneel 42 x 32 cm, zijluiken elk 50 x 17 cm Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie Het middenpaneel van dit triptiek toont Maria zittend met op haar rechterarm het Christuskind. Voor haar staat een tafel met een mand met kersen. Het kleed op deze tafel is ook afgebeeld op het portret […]

Het mirakel ter Heilige Stede, ca. 1515

8 fragmenten, geschilderd in tempera op doek Amsterdam, Amsterdam Museum Dit is het enige bewaard gebleven werk van Jacob Cornelisz. van Oostsanen dat niet met olieverf op paneel is geschilderd, maar met tempera (verf op basis van eierdooier en water) op doek. De tand des tijds heeft het kwetsbare doek […]

Twee luiken met heiligen Christoffel en Catharina, ca. 1516

Luik met Dirk Willemsz. van Rietwijk met de heilige Christoffel en het Christuskind (binnenzijde) en de heilige Adalbert (buitenzijde) Luik met de heilige Catharina (binnenzijde) en de heilige Jeroen (buitenzijde) Ca. 1516 Beide 70 x 26,5 cm Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen Het is niet bekend van wat voor drieluik […]

Aanbidding der koningen, 1517

1517 (gedateerd) Middenpaneel 83 x 56 cm, zijluiken elk 83 x 25 cm Amsterdam, Rijksmuseum De drie koningen betuigen eer aan het Christuskind en bieden het mirre, wierook en goud aan. Zij staan elk voor een leeftijdscategorie: een jonge man, een man van middelbare leeftijd en een oude man. Ook […]

Portretten van Jan Gerritsz. van Egmond, ca. 1518 en ca. 1523

Vier portretten van Jan Gerritsz. van Egmond van de Nijenburg   Ca. 1518 41,5 x 33,5 cm Amsterdam, Rijksmuseum   Ca. 1523 46,5 x 35 cm Parijs, Musée du Louvre   Ca. 1523 37,2 x 27,4 cm Verenigde Staten, particuliere collectie   Ca. 1523 47,5 x 34,5 cm Sint Petersburg, […]

Drieluik met Maria met Kind en musicerende engelen, 1518

Atelier Jacob Cornelisz. van Oostsanen en onbekend atelier 1518 (gedateerd) 114 x 167 cm Uden, Museum voor Religieuze Kunst De voorstelling op het middenpaneel van dit drieluik, Maria met Kind en musicerende engeltjes, was een populair onderwerp in de werkplaats van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Er zijn diverse uitvoeringen van […]

De heilige Maria Magdalena, 1519

1519 (gedateerd) 48 x 40 cm St. Louis (USA), Saint Louis Art Museum Maria Magdalena is vaak te zien temidden van de omstanders op voorstellingen van de Kruisiging. Hier heeft Jacob Cornelisz. haar in haar eentje afgebeeld, ten halven lijve, in een binnenruimte met een venster dat uitkijkt op een […]

De brillenverkoopster / “Lx siin tiid”, na 1520

49 x 35 cm Verenigde Staten, particuliere collectie Dat Jacob Cornelisz. van Oostsanen een van de eerste schilders is, die schilderijen maakte met een ‘genre’ karakter blijkt uit De brillenverkoopster. Het drijft de spot met diegenen die met geld een jongere partner denken te kunnen krijgen. Op de achtergrond houdt […]

Drieluik met de Kroning van Maria, ca. 1520-1525

Kroning van Maria (35 x 25 cm) Heilige Andreas (32 x 18 cm) Heilige Hiëronymus (32 x 18 cm) Particuliere collectie Maria met Kind op de maansikkel (30 x 18 cm) Anna-te-drieën (31 x 15,3 cm) Straatsburg, Musée des Beaux-Arts Vijf panelen, verspreid over twee collecties, behoorden oorspronkelijk waarschijnlijk tot […]

Allerheiligendrieluik, 1523

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (gemonogrammeerd) 1523 (gedateerd) Middenpaneel 88 x 55 cm, zijluiken elk 88 x 36 cm Kassel, Staatliche Museen Op het middelste paneel zijn bovenaan Christus, de Heilige Geest en God de Vader afgebeeld. De Drieëenheid zit op een doorzichtige bol die de wereld symboliseert. Zij worden omringd […]

Portret van koningin Isabella van Denemarken, ca. 1523-1526

33 x 23 cm Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza Koningin Isabella van Denemarken was een zus van Karel V. Zij is afgebeeld met op de achtergrond een venster dat uitkijkt over een landschap. Links van haar is een rechthoek afgebeeld, waarin klassiek geïnspireerde ranken en vaasvormen zijn geschilderd, met aan de onderzijde […]

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper, 1524

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (gemonogrammeerd) 1524 (gedateerd) 73 x 53,5 cm Amsterdam, Rijksmuseum Salomé houdt in haar handen een grote schotel waarop, als een soort trofee, het afgehakte hoofd van Johannes de Doper ligt uitgestald. Johannes had de moeder van Salomé tegen zich in het harnas gejaagd, omdat hij haar […]

Kruisiging, ca. 1524

65,5 x 55 cm Gent, Museum voor Schone Kunsten Ook deze latere Kruisiging lijkt niet te zijn ontkomen aan de versimpeling, die Jacob Cornelisz. aan het eind van zijn carrière in zijn schilderijen doorvoert. In vergelijking met de Kruisiging in het Rijksmuseum te Amsterdam is dit werk minder gedetailleerd uitgevoerd. […]

Saul bij de heks van Endor, 1526

Jacob Cornelisz. van Oostsanen (gemonogrammeerd) 1526 (gedateerd) 87,5 x 125 cm Amsterdam, Rijksmuseum Deze in de schilderkunst zeer ongebruikelijke voorstelling is zonder twijfel de meest buitenissige die Jacob Cornelisz. van Oostsanen heeft gemaakt. Het schilderij toont de heks van Endor, die zittend in een heksenkring, door middel van haar toverkunsten […]

De Verzoeking van Christus, ca. 1525-1530

163 x 90 cm Aken, Suermondt-Ludwig Museum Uit archiefdocumenten weten we dat Jacob Cornelisz. tussen 1526 en 1528 betaald werd voor een Heilig Kruisaltaarstuk (“heylich Cruys tafele”) voor de abdij van Egmond. Gezien de bedragen die Jacob ontving – 225 gulden verspreid over 3 jaren – moet het een monumentaal […]

Jacob Cornelisz. van Oostsanen schildert zijn vrouw Anna, ca. 1530

Dirck Jacobsz. (zoon van Jacob Cornelisz.) 62 x 48 cm Toledo (Ohio, USA), Toledo Museum of Art Dit bijzondere dubbelportret is gemaakt door Dirck Jacobsz., de zoon van Jacob Cornelisz. die ook schilder was en hier op een inventieve manier zijn beide ouders vastlegde. Voor Jacobs portret gebruikte Dirck een […]

Portret van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1533

Portret van Jacob Cornelisz. van Oostsanen (kopie naar een zelfportret) Atelier Jacob Cornelisz. van Oostsanen 1533 (gedateerd) 37,9 x 29,5 cm Amsterdam, Rijksmuseum Lange tijd is dit portret van Jacob Cornelisz. van Oostsanen beschouwd als een zelfportret. Recent onderzoek door Daantje Meuwissen voor het Rijksmuseum heeft uitgewezen dat dit schilderij […]

Het leven van Maria, 1507

Amsterdam, Doen Pietersz. Reeks van oorspronkelijk 7 bladen Ca. 35,0 x 25,5 cm Gedateerd: ja Gemonogrammeerd: ja Dit is de vroegst bekende reeks houtsneden van Jacob Cornelisz. op groot formaat. De reeks bestond oorspronkelijk uit zeven bladen met elk vier scènes uit het leven van Maria. Het vierde blad is […]

Heilige ridders, 1510

Amsterdam, Doen Pietersz. Oorspronkelijk een reeks van 7 bladen Afmetingen variëren, ca. 37,5 x 25 cm Gedateerd: ja Gemonogrammeerd: ja In deze reeks zijn strijdbare heiligen verbeeld, gekleed in wapenrusting en gezeten op een paard. Onder elke voorstelling staat een tekst waarin de naam van de heilige wordt genoemd, gevolgd […]

De vlucht naar Egypte, 1511

1 blad Diameter 23,5 cm Gedateerd: ja Gemonogrammeerd: ja Het is niet precies bekend in welke ‘context’ deze houtsnede is gemaakt. Mogelijk was het de bedoeling dat er een grotere serie van ronde houtsneden zou komen met voorstellingen uit het leven van Maria, een thema dat Jacob Cornelisz. ook al […]

Anna te drieën met noodhelpers, ca. 1511

Amsterdam Reeks van 3 bladen Afmetingen variëren Gedateerd: nee Gemonogrammeerd: ja Op elk van de drie bladen in deze reeks zijn vier hoofdfiguren verbeeld. De heilige Anna, haar dochter Maria en het kindje Jezus (‘Anna te drieën’) zijn op de rechterhelft van het eerste blad te zien. De overige figuren […]

Grote Calvarieberg, ca. 1511-12

1 blad Ca. 49,5 x 35,5 cm Gedateerd: nee Gemonogrammeerd: ja Deze enorme prent van bijna een halve meter hoog is de grootste houtsnede die we kennen van Jacob Cornelisz. Door het midden van de voorstelling is hier en daar een horizontale streep van zwarte inkt zichtbaar: hieraan is te […]

De zeven smarten van Maria, 1513

Amsterdam, Doen Pietersz. Reeks van oorspronkelijk 7 bladen 36,4 x 23,7 cm Gedateerd: ja Gemonogrammeerd: ja In deze reeks, die in 1513 door de Amsterdamse drukker Doen Pietersz. werd uitgegeven, worden diverse houtsneden uit de reeks Het leven van Maria uit 1507 hergebruikt. Ook hier is elke scène voorzien van […]

Grote ronde Passie, ca. 1511-1514

Amsterdam, Doen Pietersz., ca. 1511-1514, omlijsting 1517 Reeks van 12 bladen Ca. 35 x 28,5 cm Gedateerd: omlijsting wel (1517), voorstellingen niet Gemonogrammeerd: ja Waar veel laatmiddeleeuwse houtsnedenreeksen fragmentarisch bewaard zijn gebleven, is deze twaalfbladige serie met het lijden van Christus in zijn geheel overgeleverd. Het Rijksmuseum heeft de hele […]

Graven en gravinnen van Holland, 1518

Amsterdam, Doen Pietersz. Reeks van 9 bladen Ca. 25 x 25 cm Gedateerd: ja Gemonogrammeerd: ja Als een lange ruiterstoet, verspreid over 9 bladen, trekken 29 graven en 5 gravinnen van Holland aan de beschouwer voorbij. De graven zitten op paarden, de gravinnen op muilezels. De reeks begint met Dirk […]

Dat licht der kersten, 1518

P. Ximenez de Prexano, Dat licht der kersten Brussel, Thomas van der Noot Houtsnede op titelblad 16,1 x 14,9 cm Gedateerd: nee Gemonogrammeerd: nee In 1518 gaf de Brusselse drukker Thomas van der Noot een uit het Spaans vertaalde tekst van P. Ximenez de Prexano uit onder de titel Dat […]

Het leven van Christus met sibyllen, deugden en ondeugden, ca. 1521-1523

Amsterdam, Doen Pietersz. 7 houtsneden, ieder gedrukt van 6 blokken in een omlijsting Ca. 36-38 x 26 cm Gedateerd: nee Gemonogrammeerd: ja Deze complexe houtsneden vormden samen een imposant fries van bijna twee meter lang. Voor elk blad werden maar liefst 6 houtblokken en een omlijsting gebruikt: twee scènes uit […]

Alardus Amstelredamus, Passio Domini nostri…, 1523

Alardus Amstelredamus, Passio Domini Nostri Iesu Christi (de ‘kleine vierkante Passie’) Amsterdam, Doen Pietersz., 2 april 1523 64 paginagrote houtsneden 10,9-11,0 x 7,60-7,90 cm Gedateerd: 1520 (Steinbart nr. 78), 1521 (Steinbart nrs. 74, 80, 87, 92, 94) Gemonogrammeerd: ja, behalve Steinbart nrs. 55, 66, 81, 84, 107 Deze rijk geïllustreerde […]

Alardus Amstelredamus, Ritus Edendi…, 1523

Alardus Amstelredamus, Ritus edendi paschalis agni […] Amsterdam, Doen Pietersz., 1523 (gedateerd) 3 houtsneden (Laatste Avondmaal uit de Kleine Passie, het Mirakel van Amsterdam, portret van de auteur) Gedateerd: 1518 (Mirakel van Amsterdam), 1523 (portret van Alardus) Gemonogrammeerd: ja (Mirakel van Amsterdam en Laatste Avondmaal) De bundel Ritus Edendi bevat […]

Oudtestamentische profeten, ca. 1523

Amsterdam, Doen Pietersz. 14 houtsneden met ornamentele omlijsting 15,5-15,7 x 9,6-12,2 cm Gedateerd: nee Gemonogrammeerd: nee Deze profeten uit het Oude Testament vallen vooral op door hun markante tronies. Niet alle bladen uit de serie zijn bewaard gebleven. De teksten onder de profeten verduidelijken wie ze zijn: onder andere Hosea, […]

Stomme passye met storien wt den bybel…, na 1526

Stomme passye met storien wt den bybel ende Euangelien tot lxxx fighuren toe Amsterdam, Doen Pietersz. 80 houtsneden Ca. 10,9-11,0 x 7,60-7,90 cm Gedateerd: sommige houtsneden uit de serie Gemonogrammeerd: ja Zoals de titel van deze uitgave al zegt (Stomme passye) bevat dit boek vrijwel geen tekst maar hoofdzakelijk afbeeldingen. […]

Alkmaar, Grote of St. Laurenskerk

Op het houten gewelf in het koor van de Grote Kerk in Alkmaar is nog altijd het imposante Laatste Oordeel te bewonderen, dat in 1519 voltooid is. Elders in de kerk werd het gewelf verfraaid met decoratieve schilderingen met bloemmotieven. Het jaartal 1519 staat vermeld op een van de schilderingen […]

Warmenhuizen, St. Ursulakerk

De schilderingen op het koorgewelf van de Ursulakerk in Warmenhuizen zijn omstreeks 1530 vervaardigd, hoogstwaarschijnlijk door Jacob Cornelisz. Ze verbeelden vier Oudtestamentische verhalen (de Dans om het gouden kalf, de Mannaregen, de Ontmoeting van Abraham en Melchizedek en de Doortocht door de Rode Zee) en het Laatste Oordeel. In de […]

Hoorn, Grote Kerk

De gewelfschilderingen die Jacob Cornelisz. in 1522 aanbracht in de Grote Kerk in Hoorn zijn niet bewaard gebleven. In 1838 werd de kerk door brand verwoest. Jacobs werk aan de gewelfschilderingen, die klaarblijkelijk onder andere het Laatste Oordeel voorstelden, wordt vermeld in de stadskroniek van de Hoornse arts en historicus Velius, […]

Naarden, Grote Kerk

In het verleden zijn de gewelfschilderingen in de Grote Kerk van Naarden wel aan Jacob Cornelisz. toegeschreven, maar thans zijn kunsthistorici het erover eens dat er meerdere kunstenaars aan de schilderingen hebben gewerkt. Het is niet zeker of ook Jacob een bijdrage heeft geleverd. Wel is zeker dat meerdere voorstellingen […]

Boekpresentatie Zaanse Parels op 14 september

Met een veelzijdig programma op meerdere locaties, vooral op de Zaanse Schans en in Zaandijk, wordt op 14 september het nieuwe boek Zaanse Parels gepresenteerd. Dit is het vervolg op het succesvolle boek en de website KijkZaans.nl. In het boek wordt onder andere het monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen […]

Stichting stopt ermee

Nu Jacob een monument heeft gekregen (in 2010), de schitterende tentoonstelling Van Oostsanen – De eerste Hollandse meester er is gekomen en wij Het vroegste Amsterdamse schetsboek – de reproductie van het schetsboek uit Jacobs atelier – hebben gepubliceerd, zijn onze drie grootste dromen in vervulling gegaan. Als stichtingsbestuur constateren […]

Het vroegste Amsterdamse schetsboek: bestel nu!

De Schreierstoren, de Kapel ter Heilige Stede en het Galgenveld – dat zijn enkele van de Amsterdamse locaties die zijn vastgelegd in het unieke schetsboekje op zakformaat dat bewaard is gebleven uit het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. De tekeningen in het boekje stammen uit de periode 1520-1535. Na […]

Beeldverslag: opening Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester

Op zaterdag 15 maart 2014 is de langverwachte tentoonstelling ‘Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester‘ feestelijk geopend in de Grote Kerk en het Stedelijk Museum in Alkmaar en in het Amsterdam Museum. Met zo’n 700 genodigden die deze bijzondere dag bijwoonden was het een drukte van belang. Een prachtige […]

Speciale website over Jacob bij tentoonstelling

Verheugt u zich ook op een bezoek aan de overzichtstentoonstelling ‘Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester’, die 15 maart 2014 opent? Het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum hebben een speciale website ontwikkeld vol informatie over Jacob en over de tentoonstelling. www.vanoostsanen.nl Op deze website is meer te lezen […]

Rabobank Zaanstreek subsidieert publicatie van schetsboek

Onze Stichting heeft een bedrag van 5.000 euro toegekend gekregen van Rabobank Zaanstreek voor de publicatie van het schetsboek uit Jacobs atelier. De uitgave moet gereed zijn in 2014, wanneer de overzichtstentoonstelling over Jacob Cornelisz. in Alkmaar en Amsterdam opent. Het originele schetsboekje zal op de tentoonstelling te zien zijn […]

Stedelijk Museum Alkmaar verwerft topstuk van Cornelis Buys II

De collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar is een topstuk rijker: het museum heeft een schilderij verworven dat wordt toegeschreven aan Cornelis Buys II (1495/1500-1545), neef van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Het schilderij verbeeldt het zelden voorgestelde Oudtestamentische verhaal van Jacob die bij Laban wegtrekt (Genesis 31). Cornelis Buys II […]

Esther van Duijn gepromoveerd op onderzoek naar geschilderd goudbrokaat uit Jacobs tijd

Op 19 juni 2013 is dr. Esther van Duijn aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift All that glitters is not gold: The depiction of gold-brocaded velvets in fifteenth- and early sixteenth-century Netherlandish paintings. Over dit onderwerp, de manier waarop vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlandse schilders kostbare goudbrokaten stoffen […]

Overzichtstentoonstelling over Jacob Cornelisz. in 2014

Voor het eerst in de geschiedenis zal er in 2014 een tentoonstelling geheel worden gewijd aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Van Oostsanen: de eerste Hollandse meester zal van 15 maart tot en met 29 juni 2014 op drie locaties tegelijkertijd te zien zijn: het Stedelijk Museum Alkmaar, het Amsterdam Museum […]

Kijk Zaans

Stichting Jacob Cornelisz van Oostsanen getipt voor Kijk Zaans

De Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen is al twee keer getipt voor Kijk Zaans. Kijk Zaans is een boek en een website waar verrassende bedrijven, mensen, plekken en producten in de Zaanstreek worden uitlicht. 100 Zaanse ‘parels’ vertellen hun verhaal in het boek, dat in oktober 2012 verschijnt. Iedere parel […]

De schaduwen van Jacob Cornelisz.: inscriptie in Delftse Bijbel bevestigt toeschrijving van Alkmaarse gewelfschildering aan Jacob

In de nieuwste Jacobsbode (nr. 22, mei 2012) presenteert promovendus Mart van Duijn van de Rijksuniversiteit Groningen een bijzondere ontdekking: een exemplaar van de Delftse Bijbel van 1477, de eerste gedrukte bijbel in de Nederlandse taal, met een eigendomsinscriptie van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Alsof dat nog niet spectaculair genoeg […]

Filmpjes: het Laatste Oordeel van heel dichtbij

Bij de onthulling van Jacobs gerestaureerde gewelfschildering van het Laatste Oordeel in de Grote St. Laurenskerk in Alkmaar, op 8 oktober, kregen de genodigden een indrukwekkende korte film te zien over de schilderingen en hun betekenis. Deze film, geproduceerd door Duinzand Projecten, is nu ook te bekijken op Youtube. Daar […]

Koningin onthult gerestaureerde gewelfschilderingen Alkmaar: foto’s en filmpje

Op 8 oktober onthulde koningin Beatrix de gerestaureerde gewelfschilderingen van het Laatste Oordeel uit 1518 in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 2003 hebben restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink gewerkt aan de restauratie van de schilderingen in het koor en het noordtransept van de Grote […]

Lezing over goudbrokaten in Jacobs schilderijen

Ook dit najaar organiseert de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen weer een interessante lezing voor haar leden en andere belangstellenden. Op vrijdag 18 november zal Esther van Duijn vertellen over haar onderzoek naar de goudbrokaten gewaden in de schilderijen van Jacob. Aanvang: 20.00 uur Locatie: Nederlands Gereformeerde Kerk, Kerkbuurt 64, […]

Monument voor Jacob onthuld

Het monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen aan de Kerkbuurt in Oostzaan is nu voor iedereen te bewonderen! Op 15 oktober werd het onder grote belangstelling feestelijk onthuld. Nog heel even geduld… wat zou eronder zitten? In een goed gevuld Atrium van het gemeentehuis spreken Paul Möhlmann (burgemeester van Oostzaan), […]

Monument in wording – nieuwe foto’s!

Bij Meyn Food Processing Technology B.V. Oostzaan en op het plein voor de kerk en het gemeentehuis zijn de voorbereidingen voor de plaatsing van het monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen in volle gang! U ziet hier vast een voorproefje van het bijzondere kunstwerk dat op 15 oktober wordt onthuld […]

Onthulling monument op 15 oktober

De officiële onthulling van het monument voor Jacob Cornelisz. in Oostzaan zal plaatsvinden op vrijdag 15 oktober. Reserveer de datum in uw agenda, het wordt een groot feest! Het programma is inmiddels bekend. Tijd: 15.00 uur Locatie: Plein voor de Grote Kerk en het gemeentehuis, Kerkbuurt, Oostzaan Programma 14.30 Ontvangst […]

Veel bezoekers op feestelijke jubileumavond

De drukbezochte jubileumavond van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen, vrijdag 12 maart in de Grote Kerk in Oostzaan, is een onvergetelijk succes geworden. Bijna 200 aanwezigen luisterden naar bijdragen van voorzitter Egbert van Wijk, burgemeester Paul Möhlmann en kunsthistorica Daantje Meuwissen, en genoten van muziek uit Jacobs tijd gezongen […]

Allereerste wetenschappelijk symposium over Jacob Cornelisz. van Oostsanen in Alkmaar

Op maandag 15 maart 2010 vindt voor het eerst in de geschiedenis een wetenschappelijk symposium plaats dat geheel is gewijd aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Het symposium in het Stedelijk Museum Alkmaar, waaraan vele experts op het gebied van de vroege Nederlandse kunst een bijdrage leveren, wordt georganiseerd door het […]

Laatste foyerpresentatie gewelfschildering Laatste Oordeel in Alkmaar

Voor de derde en laatste keer kunt u gerestaureerde gedeelten van Jacob Cornelisz. van Oostsanens monumentale gewelfschildering van het Laatste Oordeel van dichtbij bekijken in het Stedelijk Museum in Alkmaar. In 2009 presenteerde het museum al twee enorme panelen uit het koorgewelf van de Grote Sint Laurenskerk. Voordat alle gerestaureerde vakken definitief […]

Jubileumconcert op 12 maart 2010 met muziek uit Jacobs tijd

Op 16 maart 2010 bestaat de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen precies 10 jaar! Dit vieren wij graag samen met u, met een jubileumconcert op vrijdagavond 12 maart 2010 in de Grote Kerk in Oostzaan. Alle leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Drie sprekers zullen een korte voordracht […]

Hoe zit het écht met Saul bij de heks van Endor?

In het populair-wetenschappelijke tijdschrift Quest Historie nr. 4 van december 2009, een themanummer over ‘magie’, zijn twee kleurrijke pagina’s gewijd aan Jacob Cornelisz. van Oostsanens schilderij Saul bij de heks van Endor uit 1526. Natuurlijk zijn wij als stichting verheugd over deze aandacht voor onze geliefde schilder. Het artikel in […]

Subsidie voor onderzoek naar schetsboek uit atelier Jacob Cornelisz. van Oostsanen

Voor het eerst komt er een uitvoerig wetenschappelijk onderzoek naar het zogenoemde ‘Berlijnse schetsboek’, dat tekeningen en voorstudies bevat die vermoedelijk afkomstig zijn uit het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1470-vóór 1533). Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft hiervoor een subsidie van maximaal 7.500 euro toegekend aan de Stichting […]

Zes kinderen winnen prijs met Jacob Cornelisz.-kleurwedstrijd

De kleurwedstrijd die de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen organiseerde voor de Oostzaanse basisschoolleerlingen heeft prachtige inzendingen opgeleverd. Zes gelukkige winnaars kregen op 28 september in het gemeentehuis van Oostzaan een prijs uitgereikt door burgemeester Möhlmann. Met kleurplaten van schilderijen en een houtsnede van Jacob Cornelisz. van Oostsanen wilde de […]

Jacob in de Geschiedeniscanon van de Zaanstreek

Het Dagblad Zaanstreek wijdt een reeks artikelen aan de Geschiedeniscanon van de Zaanstreek. Ook Jacob Cornelisz. van Oostsanen ontbreekt daarin niet! De krant publiceerde een uitvoerig artikel over hem op 25 juli 2009.

Rabobank overhandigt cheque aan Stichting voor monument

Op dinsdag 21 juli overhandigde Rabobank-directeur M. Hofstede een cheque van 10.000 euro aan de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen, bestemd voor het monument voor Jacob dat op het plein bij het gemeentehuis zal worden geplaatst. De feestelijke overhandiging vond plaats in de hal van het gemeentehuis van Oostzaan aan […]

Website over restauratie gewelfschildering Alkmaar gelanceerd

Op 1 juli is de website www.gewelfschilderingalkmaar.nl online gegaan. De site doet verslag van de acht jaar durende restauratie van de bijzondere gewelfschildering van het Laatste Oordeel in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar uit 1519. De restauratie is begonnen in 2003 en wordt naar verwachting in 2011 voltooid. […]

Tweede gewelfsegment tentoongesteld in Stedelijk Museum Alkmaar

Voor de tweede maal stelt het Stedelijk Museum Alkmaar een deel van de monumentale gewelfschildering van het Laatste Oordeel uit de Grote of St. Laurenskerk tentoon. Na het gewelfsegment waarop te zien is hoe vier doden uit hun graven herrijzen, toont het museum nu het eveneens geheel gerestaureerde centrale gewelfvak, […]

Jacob in de media: gewelfschildering Alkmaar

Op 21 april vond in het Stedelijk Museum in Alkmaar een presentatie plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling van één van de beschilderde houten gewelfvakken uit de Grote Kerk. Restaurator Willem Haakma Wagenaar en ons bestuurslid Daantje Meuwissen zetten tijdens deze middag uiteen waarom zij ervan overtuigd zijn dat de […]

Gewelfschildering van Jacob Cornelisz. in Alkmaar van dichtbij te zien

De restauratie van de gewelfschildering uit ca. 1518 in de Grote- of St. Laurenskerk in Alkmaar is in volle gang. Deze monumentale voorstelling van het Laatste Oordeel wordt toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Van 7 april tot 29 juni is één van de negen houten gewelfvakken waarover de schildering […]

Realisatie van monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen spectaculair gestart

De vonken spatten er letterlijk vanaf toen de laserstraal met ogenschijnlijk gemak het portret van Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1470 – 1533) uit een massieve roestvrijstalen plaat sneed. Op woensdag 21 januari 2009 werd bij het Oostzaanse bedrijf Meyn Food Processing Technology de eerste van vier platen vervaardigd die […]

18 januari Jacob-rondleiding door het Amsterdams Historisch Museum: schrijf in vóór 1 januari!

Speciaal voor onze leden organiseren wij op zondag 18 januari 2009 een exclusieve Jacob-rondleiding door het Amsterdams Historisch Museum. Dit museum bezit een aantal belangrijke stukken van onze Oostzaanse meester en zijn tijdgenoten. Bovendien biedt het tijdelijk onderdak aan enkele werken van Jacob uit het Rijksmuseum, dat vanwege de grootscheepse […]

Panelen van drieluik van Jacob Cornelisz. herenigd dankzij Stichting

Bij een veiling van Sotheby’s in Amsterdam is een dubbel spectaculaire ontdekking gedaan van werk van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Twee paneeltjes die op 11 november zijn geveild, blijken door Jacob te zijn gemaakt en niet door een Zwitserse meester, zoals de catalogus van Sotheby’s vermeldde. Bovendien heeft ons bestuurslid […]

Bijzonder monument voor Jacob in Oostzaan

Eindelijk is het dan zover: Oostzaan krijgt een monument voor Jacob Cornelisz.! Na jarenlange inspanningen van de Stichting is er nu niet alleen een ontwerp voor een prachtig kunstwerk, maar zijn ook alle praktische hobbels rondom de realisatie daarvan genomen. De sculptuur krijgt een prominente plaats in het hart van […]

Tentoonstelling Vroege Hollanders

Van 16 februari t/m 25 mei 2008 is in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam de tentoonstelling Vroege Hollanders – Schilderkunst van de late Middeleeuwen te zien. Op deze bijzondere tentoonstelling met ruim 60 werken uit binnen- en buitenlandse collecties bevinden zich ook enkele panelen van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. […]

Lezing: Amsterdam in Jacobs tijd

Op vrijdag 16 november 2007 organiseert de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen een lezing over Amsterdam in Jacobs tijd, door historica Marijke Carasso Kok. Haar lezing is getiteld ‘Amsterdam in de tijd van Jacob Cornelisz. van Oostsanen: Een samenleving onder spanning’. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd! In deze geïllustreerde […]