Stomme passye met storien wt den bybel…, na 1526

Stomme passye met storien wt den bybel ende Euangelien tot lxxx fighuren toe
Amsterdam, Doen Pietersz.
80 houtsneden
Ca. 10,9-11,0 x 7,60-7,90 cm
Gedateerd: sommige houtsneden uit de serie
Gemonogrammeerd: ja

Zoals de titel van deze uitgave al zegt (Stomme passye) bevat dit boek vrijwel geen tekst maar hoofdzakelijk afbeeldingen. De enige tekst is de korte inleiding die aan de houtsnedenreeks voorafgaat. In deze uitgave hergebruikt Doen Pietersz. maar liefst 61 van Jacob Cornelisz.’s houtsneden voor de Passio Domini nostri uit 1523. Daarnaast zijn er nog drie houtsneden die door Jacob zijn gemaakt of in elk geval naar een ontwerp van hem. De overige houtsneden zijn van andere kunstenaars: negen houtsneden worden in verband gebracht met Lucas van Leyden, drie met Jan Wellensz. de Cock. en van de overige zijn de makers niet bekend.

Opwekking van de jongeling te Naïn

Voorstellingen

 • Titelblad met drukkersmerk van Doen Pietersz. (maker onbekend)
 • De Schepping (maker onbekend)
 • God bestraft Adam en Eva (maker onbekend)
 • Zondeval (uit Passio Domini nostri)
 • God vervloekt Adam en Eva (naar ontwerp van Jacob Cornelisz.)
 • Verdrijving uit het paradijs (uit Passio Domini nostri)
 • Offer van Kaïn en Abel (Jan Wellensz. de Cock)
 • Kaïn doodt Abel (Lucas van Leyden)
 • Adam en Eva treuren om Abel (Jan Wellensz. de Cock)
 • De dood van Kaïn (Jan Wellensz. de Cock)
 • De ark van Noach (maker onbekend)
 • Verloving van Maria en Jozef (Jacob Cornelisz., uit het Leven van Maria, 1507)
 • Verkondiging (uit Passio Domini nostri)
 • Visitatie (uit Passio Domini nostri)
 • Geboorte van Christus (uit Passio Domini nostri)
 • De besnijdenis (Lucas van Leyden)
 • Aanbidding der koningen (uit Passio Domini nostri)
 • Presentatie in de tempel (uit Passio Domini nostri)
 • Vlucht naar Egypte (uit Passio Domini nostri)
 • De twaalfjarige Jezus in de tempel (uit Passio Domini nostri)
 • De doop van Christus (uit Passio Domini nostri)
 • Beproeving van Christus in de woestijn (uit Passio Domini nostri)
 • De opwekking van de jongeman in Nain (Jacob Cornelisz.)
 • Christus en de Samaritaanse vrouw (Lucas van Leyden)
 • Christus en de hoofdman van Kapernaüm (uit Passio Domini nostri)
 • Christus dreigt gestenigd te worden (Lucas van Leyden)
 • Christus en de overspelige vrouw (Lucas van Leyden)
 • Christus preekt (Lucas van Leyden)
 • Het hoofdgeld (Lucas van Leyden)
 • Genezing van een blinde (uit Passio Domini nostri)
 • Aankondiging van het lijden van Christus (uit Passio Domini nostri)
 • Opwekking van Lazarus (uit Passio Domini nostri)
 • Christus in het huis van de Farizeeërs (uit Passio Domini nostri)
 • Intocht in Jeruzalem (uit Passio Domini nostri)
 • Verdrijving van de handelaren uit de tempel (uit Passio Domini nostri)
 • Christus neemt afscheid van zijn moeder (uit Passio Domini nostri)
 • Verraad door Judas (uit Passio Domini nostri)
 • Viering van het Pesach-maal (uit Passio Domini nostri)
 • Voetwassing (uit Passio Domini nostri)
 • Laatste Avondmaal (uit Passio Domini nostri)
 • Christus in de hof van Getsemane (uit Passio Domini nostri)
 • Christus wekt de slapende discipelen (uit Passio Domini nostri)
 • De dienaars van de Farizeeërs vallen ter aarde (uit Passio Domini nostri)
 • Judaskus (uit Passio Domini nostri)
 • Gevangenneming van Christus (uit Passio Domini nostri)
 • Christus voor Annas (uit Passio Domini nostri)
 • Christus voor Kaiafas (uit Passio Domini nostri)
 • Bespotting van Christus (uit Passio Domini nostri)
 • Verloochening door Petrus (uit Passio Domini nostri)
 • Maria vol van smart, met Jozef (uit Passio Domini nostri)
 • Christus wordt voor Pilatus gebracht (uit Passio Domini nostri)
 • Christus wordt van Herodes weggebracht (uit Passio Domini nostri)
 • Christus wordt van Pilatus weggebracht (uit Passio Domini nostri)
 • Geseling (uit Passio Domini nostri)
 • Doornenkroning (uit Passio Domini nostri)
 • Ecce Homo (uit Passio Domini nostri)
 • Pilatus wast zijn handen in onschuld (uit Passio Domini nostri)
 • Kruisdraging (uit Passio Domini nostri)
 • Zweetdoek van Veronika (uit Passio Domini nostri)
 • Christus wordt ontkleed (uit Passio Domini nostri)
 • Kruisnageling (uit Passio Domini nostri)
 • Christus aan het kruis tussen de twee misdadigers (uit Passio Domini nostri)
 • Soldaat steekt zijn lans in Christus’ zij (uit Passio Domini nostri)
 • Christus in het voorgeborchte (uit Passio Domini nostri)
 • Christus aan het kruis met Maria en Johannes (uit Passio Domini nostri)
 • Kruisafneming (uit Passio Domini nostri)
 • Bewening (uit Passio Domini nostri)
 • Graflegging (uit Passio Domini nostri)
 • Opstanding (uit Passio Domini nostri)
 • Christus verschijnt aan zijn moeder (uit Passio Domini nostri)
 • De drie vrouwen bij het lege graf (uit Passio Domini nostri)
 • Christus als tuinman (uit Passio Domini nostri)
 • Christus en de Emmaüsgangers (uit Passio Domini nostri)
 • De ongelovige Thomas (uit Passio Domini nostri)
 • Hemelvaart (uit Passio Domini nostri)
 • Uitstorting van de Heilige Geest (uit Passio Domini nostri)
 • Maria als koningin van de hemel (uit Passio Domini nostri)
 • Laatste Oordeel (uit Passio Domini nostri)
 • Kroning van Maria (Lucas van Leyden)
 • Maansikkelmadonna (Lucas van Leyden)

Literatuur

Steinbart 1937, nrs. 54-119.

Möller 2005, p. 178-181, 232-233.