Oudtestamentische profeten, ca. 1523

Amsterdam, Doen Pietersz.
14 houtsneden met ornamentele omlijsting
15,5-15,7 x 9,6-12,2 cm
Gedateerd: nee
Gemonogrammeerd: nee

Deze profeten uit het Oude Testament vallen vooral op door hun markante tronies. Niet alle bladen uit de serie zijn bewaard gebleven. De teksten onder de profeten verduidelijken wie ze zijn: onder andere Hosea, Amos, Joël, Micha, Jeremia, Jesaja, Habakuk, Maleachi, Ezechiël.

profeet-Amos

De serie was bedoeld als uitbreiding op een reeks die eveneens fragmentarisch bewaard is gebleven: het Credo (artikelen van de geloofsbelijdenis), in 1520 gepubliceerd door Doen Pietersz. met 7 houtsneden van Jacob Cornelisz.

De ornamentele omlijstingen rondom de profeten zijn gedrukt met aparte houtblokken. Er zijn twee verschillende varianten gebruikt.

Literatuur

Steinbart 1937, nrs. 147, 148, 151, 154, 156

Möller 2005, 158-159

Website Rijksmuseum (enkele bladen uit deze serie in de collectie, zie de Rijksstudio van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen)

Meuwissen 2014, cat. 48.1-5