Grote ronde Passie, ca. 1511-1514

Amsterdam, Doen Pietersz., ca. 1511-1514, omlijsting 1517
Reeks van 12 bladen
Ca. 35 x 28,5 cm
Gedateerd: omlijsting wel (1517), voorstellingen niet
Gemonogrammeerd: ja

Waar veel laatmiddeleeuwse houtsnedenreeksen fragmentarisch bewaard zijn gebleven, is deze twaalfbladige serie met het lijden van Christus in zijn geheel overgeleverd. Het Rijksmuseum heeft de hele reeks compleet in zijn collectie, in een omlijsting van 1517. Eerder was de reeks al met andere, ronde omlijstingen verschenen (in die versie is de serie niet compleet overgeleverd).

De voorstellingen beginnen bij het Laatste Avondmaal en eindigen met de Verrijzenis van Christus. Elk blad is gedrukt met vier houtblokken: de ronde voorstelling, twee blokken voor de rechthoekige omlijsting, en een apart blok voor de Latijnse tekst onder de voorstelling.

grote-ronde-passie-verrijzenis

Veel van Jacobs collega’s brachten in deze periode ook prentreeksen met de Passie uit; Jacob sloot dus aan bij een populair onderwerp. De Grote Passie van Albrecht Dürer (1511) is waarschijnlijk de bekendste. Jacob zal zich zeker ook hebben laten inspireren door de reeks ronde gravures van Lucas van Leyden uit 1509.

Jacobs Grote ronde Passie vormde op zijn beurt weer een inspiratiebron voor andere kunstenaars. Zo zijn verschillende composities eruit overgenomen in de gewelfschilderingen in Naarden. Ook gewelfschilderingen in het Friese Terkaple, die in de 19e eeuw verloren zijn gegaan maar waarvan wel natekeningen bekend zijn, vertonen duidelijk de invloed van Jacobs composities.

Literatuur

Steinbart 1937, nrs. 20-31

Möller 2005, p. 108-145

Website Rijksmuseum (verzameling ‘Grote ronde Passie’ in de Rijksstudio van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen)

Meuwissen 2014, cat. 11.1-12