De zeven smarten van Maria, 1513

Amsterdam, Doen Pietersz.
Reeks van oorspronkelijk 7 bladen
36,4 x 23,7 cm
Gedateerd: ja
Gemonogrammeerd: ja

In deze reeks, die in 1513 door de Amsterdamse drukker Doen Pietersz. werd uitgegeven, worden diverse houtsneden uit de reeks Het leven van Maria uit 1507 hergebruikt. Ook hier is elke scène voorzien van een decoratieve omlijsting. Op elk blad in deze reeks zijn de omlijsting, de voorstelling en de korte tekst erbij apart gedrukt; ieder blad uit de reeks onderging dus drie zogenaamde drukgangen voordat het was voltooid. Doen Pietersz. heeft voor deze reeks dus zijn houtblokken van Het leven van Maria uit 1507 verzaagd: de voorstellingen zijn uitgezaagd en hier in een andere omlijsting geplaatst.

Voorstellingen

7_smarten_maria_1513_voorspelling_simeon_1513 marialeven_1507_kruisdraging_in_omlijsting_1513 marialeven_1507_kruisiging_in_omlijsting_1513 marialeven_1507_bewening marialeven_1507_graflegging_in_omlijsting_1513

  1. Blad 1: Voorspelling van Simeon
  2. Blad 2: Vlucht naar Egypte (niet bewaard gebleven)
  3. Blad 3: De twaalfjarige Jezus in de tempel (niet bewaard gebleven, mogelijk de houtsnede uit blad 1 van de reeks Het leven van Maria, 1507)
  4. Blad 4: Kruisdraging (houtsnede uit blad 3 van de reeks Het leven van Maria, 1507)
  5. Blad 5: Kruisiging (houtsnede uit blad 3 van de reeks Het leven van Maria, 1507)
  6. Blad 6: Bewening (houtsnede uit blad 4 van de reeks Het leven van Maria, 1507)
  7. Blad 7: Graflegging (houtsnede uit blad 4 van de reeks Het leven van Maria, 1507)

Literatuur

Steinbart 1937, nrs. 33, 3, 4

Möller 2005, p. 102-107