De vlucht naar Egypte, 1511

1 blad
Diameter 23,5 cm
Gedateerd: ja
Gemonogrammeerd: ja

Het is niet precies bekend in welke ‘context’ deze houtsnede is gemaakt. Mogelijk was het de bedoeling dat er een grotere serie van ronde houtsneden zou komen met voorstellingen uit het leven van Maria, een thema dat Jacob Cornelisz. ook al in een serie uit 1507 had verbeeld. In 1511, het jaartal dat prominent op de voorgrond van deze houtsnede valt te lezen, begon Jacob eveneens aan een reeks van twaalf ronde houtsneden van de Passie van Christus.

Literatuur

Steinbart 1937, nr. 15

Möller 2005, p. 217