Dat licht der kersten, 1518

P. Ximenez de Prexano, Dat licht der kersten
Brussel, Thomas van der Noot
Houtsnede op titelblad
16,1 x 14,9 cm
Gedateerd: nee
Gemonogrammeerd: nee

In 1518 gaf de Brusselse drukker Thomas van der Noot een uit het Spaans vertaalde tekst van P. Ximenez de Prexano uit onder de titel Dat licht der kersten. De tekst is niet geïllustreerd, maar het titelblad bevat wel een houtsnede van Jacob Cornelisz. Het is bekend dat deze tekst ook werd verkocht door de Amsterdamse drukker Doen Pietersz., voor wie Jacob vele houtsneden heeft gemaakt. Het is dan ook waarschijnlijk dat Thomas van der Noot de houtsnede via zijn Amsterdamse collega heeft verworven. Er is geen Amsterdamse editie bewaard gebleven met deze houtsnede erin.

Voorstelling

In een grote stralenkrans, omgeven door wolken, verschijnt Christus als halffiguur. In zijn linkerhand houdt hij een wereldbol en een kruis vast, met zijn opgeheven rechterhand maakt hij een zegenend gebaar.

Literatuur

Steinbart 1937, nr. 52

Möller 2005, p. 237