Houtsneden

Jacob Cornelisz. van Oostsanen is bij velen vooral bekend om zijn schilderijen. Toch is het heel goed mogelijk dat Jacob zichzelf veel meer als houtsnijder, vervaardiger van houtsneden, beschouwde dan als schilder. Tegenover de ca. 30 – veelal ongesigneerde – schilderijen die tot zijn oeuvre worden gerekend staan maar liefst zo’n 200 houtsneden waarvan het grootste deel gesigneerd is.

Een deel van deze houtsneden diende als boekillustraties, die met name belangrijk waren in een tijd dat niet iedereen kon lezen. Daarnaast heeft Jacob een aanzienlijk aantal op zichzelf staande houtsneden en houtsnedenreeksen op groot formaat gemaakt. Deze houtsneden dienden niet ter illustratie van een tekst; zij werden, naar het zich laat aanzien, bijvoorbeeld als wanddecoraties gebruikt, voornamelijk door degenen die zich geen schilderijen konden veroorloven.

Net als in zijn schilderijen zijn de afbeeldingen voornamelijk religieus. Hij maakte echter ook series afbeeldingen van bekende, meestal adellijke personen.