Naarden, Grote Kerk

In het verleden zijn de gewelfschilderingen in de Grote Kerk van Naarden wel aan Jacob Cornelisz. toegeschreven, maar thans zijn kunsthistorici het erover eens dat er meerdere kunstenaars aan de schilderingen hebben gewerkt. Het is niet zeker of ook Jacob een bijdrage heeft geleverd. Wel is zeker dat meerdere voorstellingen op het houten tongewelf zijn gekopieerd naar houtsneden van Jacob Cornelisz., vooral uit zijn Grote ronde Passie.

De schilderingen dateren uit 1518 en verbeelden taferelen uit het lijden van Christus, telkens vergezeld van een “prefiguratie”, oftewel een overeenkomstig, parallel verhaal uit het Oude Testament. Zo is het verhaal van Elia die in een vurige wagen ten hemel voer (2 Kon.2:11) de prefiguratie van Christus’ hemelvaart. De reeks afbeeldingen besluit in het koor van de kerk met het Laatste Oordeel.

naardenelia

Naarden, Grote Kerk, Hemelvaart van Elia

naardenhemelvaart

Naarden, Grote Kerk, Hemelvaart van Christus

Beschrijvingen van alle voorstellingen en kleurenafbeeldingen zijn te vinden op de website van de Grote Kerk van Naarden.