Hoorn, Grote Kerk

De gewelfschilderingen die Jacob Cornelisz. in 1522 aanbracht in de Grote Kerk in Hoorn zijn niet bewaard gebleven. In 1838 werd de kerk door brand verwoest.

Jacobs werk aan de gewelfschilderingen, die klaarblijkelijk onder andere het Laatste Oordeel voorstelden, wordt vermeld in de stadskroniek van de Hoornse arts en historicus Velius, gepubliceerd in 1648:

“Dit Jaer 1522, is gheschildert het oordeel aen ‘t achter voorhemelt vande Kerck also ock de schilderyen boven ‘t Choor deur eenen Jakob Cornelisz. geboortigh van Oostzanen was woonachtigh tot Amsterdam een Man seer voortreftigh in syn konst.”