Veel bezoekers op feestelijke jubileumavond


De drukbezochte jubileumavond van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen, vrijdag 12 maart in de Grote Kerk in Oostzaan, is een onvergetelijk succes geworden. Bijna 200 aanwezigen luisterden naar bijdragen van voorzitter Egbert van Wijk, burgemeester Paul Möhlmann en kunsthistorica Daantje Meuwissen, en genoten van muziek uit Jacobs tijd gezongen door Joli Cuer, ondersteund met afbeeldingen van zijn werk op een reusachtig scherm.

Drommen
Propvol was het halletje van het Bartel Jacobszcentrum naast de kerk rond kwart voor acht, een kwartier voor aanvang van het jubileumprogramma. In drommen stonden de mensen te wachten om naar binnen te mogen. Er stond hun een feestelijk onthaal te wachten, met een glaasje bubbels en een klein presentje: een magnetische boekenlegger met Jacobs portret erop. De stemming zat er al vóór aanvang van het programma goed in.

10 jaar geleden
Voorzitter Egbert van Wijk opende de avond, en memoreerde het ontstaan van de Stichting 10 jaar geleden. Veel van de aanwezigen herinnerden zich nog levendig hoe het allemaal is begonnen – de succesvolle tentoonstelling met replica’s in de Grote Kerk, de sketch waarin Egbert en Barbara van Wijk Jacob Cornelisz. en zijn vrouw Anna speelden (en die ze wegens groot succes nog bij diverse gelegenheden moesten herhalen), Egberts radio-optredens om Jacob te promoten… De avonturen die Egbert en Barbara door heel Europa hebben beleefd om werken van Jacob te zien te krijgen – ook op plekken die eigenlijk helemaal niet voor publiek toegankelijk zijn – zijn indrukwekkend en leveren bovendien smakelijke anekdotes op.

Monument
Paul Möhlmann, burgemeester van Oostzaan, sprak zijn waardering voor de activiteiten van de Stichting uit. Hij vertelde hoe hij was ‘besmet’ met het Jacob-virus door zijn voorganger Albert Moens, en hoe verheugd hij is met het initiatief van de Stichting voor een monument ter ere van Jacob Cornelisz van Oostsanen in zijn geboortedorp. Opgetogen en instemmend geroezemoes klonk door de kerk toen hij de aanwezigen verzekerde dat het monument nog vóór de zomer geplaatst zal worden.

Meerstemmige liederen
Vervolgens bracht vocaal ensemble Joli Cuer meerstemmige liederen uit de Middeleeuwen en de Renaissance ten gehore, staand rond een koorboek zoals dat in de muzikale uitvoeringspraktijk van die tijd gebruikelijk was. Omdat de middeleeuwse muzieknotatie nog geen maatverdeling kende, en de zangpartijen gescheiden van elkaar genoteerd staan, is een voortdurende interactie tussen de zangers van groot belang. Dit ‘luisterend zingen’, met vier stemmen die elk een verschillende partij zingen, is intensief en vergt een grote concentratie. Een enkele keer raakten de zangers even ‘uit de pas’, maar bezwaarlijk was dat niet – het maakte des te duidelijker dat de uitvoering van dergelijke muziek nooit in routinewerk vervalt. Telkens als de muziek ten gehore gebracht wordt, is zij nieuw, hoe lang geleden de noten ook op papier of perkament zijn achtergelaten en hoe vaak ze ook al eerder zijn gezongen.

Kunsthistorische hoogtepunten
Na de pauze gaf Daantje Meuwissen een overzicht van wat er sinds de oprichting van de Stichting allemaal op kunsthistorisch gebied is gebeurd rondom Jacob Cornelisz. En dat overzicht is indrukwekkend: het bewijs voor de Oostzaanse herkomst van Jacob Cornelisz., het zelfportret dat geen zelfportret blijkt te zijn, de ontdekking en hereniging van een onbekend drieluik, het onderzoek naar het schetsboek uit Jacobs atelier, en als klap op de vuurpijl natuurlijk de plannen van het Stedelijk Museum Alkmaar en het Amsterdams Historisch Museum om een grote overzichtstentoonstelling met originele werken van Jacob Cornelisz. te gaan organiseren. Na Daantjes lezing luisterde het publiek nogmaals naar muziek van Joli Cuer.

Ovatie
Nadat Egbert de avond had afgesloten en de nodige bedankjes had uitgesproken, kwam de burgemeester spontaan naar voren om hém in het zonnetje te zetten. Het publiek reageerde met een staande ovatie en de voorzitter bloosde tot achter zijn oren.

Bedankt!
Dankzij de fantastische inzet van vrijwilligers en sponsors verliep de organisatie van deze avond op rolletjes. De Stichting wil allen die hieraan hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken!

 

Download de toespraak van Egbert van Wijk (PDF)

Download de toespraak van burgemeester Paul Möhlmann (PDF)

Download de lezing van Daantje Meuwissen (PDF)

jubileum2-jolicuer

Joli Cuer tijdens het inzingen, ‘s middags

jubileum3-programmasvouwen

Programmablaadjes vouwen

jubileum4-kaarsenaansteken

Kaarsen aansteken

jubileum5-feestelijkonthaal

Bezoekers werden feestelijk onthaald met champagne en een fraaie boekenlegger

jubileum6

Veel bezoekers

jubileum7

Voorzitter Egbert van Wijk opende de avond

jubileum8

Toespraak van de burgemeester, Paul Möhlmann

jubileum9

Vocaal ensemble Joli Cuer

jubileum10

Daantje Meuwissen hield een lezing over 10 jaar kunsthistorische doorbraken rondom Jacob Cornelisz.

jubileum11-jolicuer

Vocaal ensemble Joli Cuer

jubileum12

Napraten na afloop

Meer foto’s op http://picasaweb.google.nl/StichtingJCvO/Jubileumavond