Tweede gewelfsegment tentoongesteld in Stedelijk Museum Alkmaar


Voor de tweede maal stelt het Stedelijk Museum Alkmaar een deel van de monumentale gewelfschildering van het Laatste Oordeel uit de Grote of St. Laurenskerk tentoon. Na het gewelfsegment waarop te zien is hoe vier doden uit hun graven herrijzen, toont het museum nu het eveneens geheel gerestaureerde centrale gewelfvak, waarop de aartsengel Michael met een reusachtige weegschaal een ziel weegt. De presentatie van het centrale vak is nog te zien tot en met 30 augustus.

Wie de maker van het Alkmaarse Laatste Oordeel is is omstreden, maar restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink zijn ervan overtuigd dat het Jacob Cornelisz. van Oostsanen is. Sinds 2003 werken zij aan de restauratie van de gewelfschilderingen in het koor en het noordtransept van de Grote Kerk. Naar verwachting zal het werk omstreeks 2011 of 2012 voltooid zijn. Tot die tijd worden regelmatig delen van het gewelf tentoongesteld in het Stedelijk Museum Alkmaar, dat zich tegenover de kerk bevindt.

Website over restauratie

Tegelijk met de opening van de tweede tentoonstelling hebben de restauratoren ook de website www.gewelfschilderingalkmaar.nl gelanceerd. Op deze rijk geïllustreerde website leest u alles over de gewelfschildering en de restauratiewerkzaamheden en kunt u afbeeldingen van alle delen van het gewelf in hoge kwaliteit bekijken.