Stichting stopt ermee


Nu Jacob een monument heeft gekregen (in 2010), de schitterende tentoonstelling Van Oostsanen – De eerste Hollandse meester er is gekomen en wij Het vroegste Amsterdamse schetsboek – de reproductie van het schetsboek uit Jacobs atelier – hebben gepubliceerd, zijn onze drie grootste dromen in vervulling gegaan. Als stichtingsbestuur constateren wij dat onze doelstelling om Jacobs werk bekender te maken bij een breed publiek, bereikt is. Wij hebben daarom besloten de stichting te beëindigen.

Het is vanaf nu niet meer mogelijk om lid te worden of bestellingen te plaatsen. In september 2014 verschijnt de laatste Jacobsbode. Deze website, www.jacobcornelisz.nl, blijft voorlopig voortbestaan als naslagwerk en als getuigenis van alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd rondom Jacob. Ook blijft Het vroegste Amsterdamse schetsboek gewoon verkrijgbaar via de boekwinkel en via de website (zolang de voorraad strekt).

Beginnen en eindigen met een tentoonstelling

We zijn bijzonder trots en blij dat Jacob met de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar en het Amsterdam Museum de brede bekendheid heeft gekregen die hij verdient, en waar wij ons als stichting al sinds het jaar 2000 voor hebben ingezet. Onze stichting begon destijds óók met een overzichtstentoonstelling, maar dan van replica’s op ware grootte van enkele tientallen schilderijen en houtsneden. Een groot succes, met veel media-aandacht en maar liefst 400 leden voor de stichting tot gevolg. Maar er gaat natuurlijk niets boven het ‘echte werk’. Dat het ooit zo ver zou komen met Jacob, hadden we in 2000 niet durven dromen.

Op het blog op de tentoonstellingswebsite staat een leuk artikel over de ontstaansgeschiedenis van onze stichting.

Veel dank aan onze leden

Wij willen alle leden heel hartelijk bedanken voor hun steun en betrokkenheid bij ons werk. Dat ging bij velen van hen beduidend verder dan het overmaken van een jaarlijkse bijdrage. U bezocht onze lezingen en rondleidingen, reageerde op artikelen in de Jacobsbode en stuurde ons foto’s van schilderijen in alle uithoeken van de wereld die wellicht van Jacob zouden kunnen zijn. Wij hebben die betrokkenheid altijd buitengewoon gewaardeerd. Het is geweldig dat zo veel kunstliefhebbers in Oostzaan en ver daarbuiten al jarenlang zo’n warme belangstelling voor Jacob hebben. Wij vertrouwen erop dat Jacob nu niet langer een stichting nodig heeft om zich in deze belangstelling te mogen blijven verheugen.