Stedelijk Museum Alkmaar verwerft topstuk van Cornelis Buys II


De collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar is een topstuk rijker: het museum heeft een schilderij verworven dat wordt toegeschreven aan Cornelis Buys II (1495/1500-1545), neef van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Het schilderij verbeeldt het zelden voorgestelde Oudtestamentische verhaal van Jacob die bij Laban wegtrekt (Genesis 31).

Cornelis Buys II vormt een opmerkelijke Alkmaarse schakel in het Noord-Hollandse kunstenaarsnetwerk in de eerste helft van de zestiende eeuw. Hij werd opgeleid door zijn oom Jacob Cornelisz van Oostsanen. Als zelfstandige meester in Alkmaar leidde Buys een productief atelier. In zijn oeuvre is duidelijk de invloed zichtbaar van Jan van Scorel, die zijn medeleerling was in Jacobs atelier.

Het enige gesigneerde schilderij dat we van Cornelis Buys kennen is Rebecca en Eliëzer bij de put (in particuliere collectie). Dit vormt dan ook het aanknopingspunt voor de reconstructie van zijn oeuvre. Een kleine groep schilderijen van uitzonderlijke kwaliteit komt wat betreft schilderstijl zozeer overeen met dit werk dat het – ondanks het ontbreken van een signatuur op deze schilderijen – zeker is dat ze door dezelfde persoon zijn gemaakt. Ook het nieuw verworven werk sluit hier helemaal bij aan.

Met Jacob trekt bij Laban weg heeft het Stedelijk Museum Alkmaar een van de belangwekkendste stukken van Buys verworven. Juist in de stad waar Buys leefde en werkte, kan nu een representatief beeld gegeven worden van zijn oeuvre. Het schilderij is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, het VSB Fonds, de gemeente Alkmaar én een particuliere kunstliefhebber, die maar liefst de helft van de aankoopprijs heeft gedoneerd. Het werk werd dit voorjaar te koop aangeboden op de gerenommeerde TEFAF-kunstbeurs in Maastricht. Sinds 1987 bevond het zich in een particuliere buitenlandse collectie. In Alkmaar is het nu weer voor iedereen te zien. Het zal ook deel uitmaken van de grote overzichtstentoonstelling over Jacob Cornelisz. in 2014.

Lees meer op de website van het Stedelijk Museum Alkmaar.