Realisatie van monument voor Jacob Cornelisz. van Oostsanen spectaculair gestart


De vonken spatten er letterlijk vanaf toen de laserstraal met ogenschijnlijk gemak het portret van Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1470 – 1533) uit een massieve roestvrijstalen plaat sneed. Op woensdag 21 januari 2009 werd bij het Oostzaanse bedrijf Meyn Food Processing Technology de eerste van vier platen vervaardigd die samen een bijzonder monument gaan vormen voor de uit Oostzaan afkomstige kunstenaar.

Onder de aanwezigen bij deze heugelijke gebeurtenis waren het voltallige college van B&W van Oostzaan (burgemeester Möhlmann en wethouders Taams, Monen en Visser), Gerard Schaft (Senior Vice President Operations bij Meyn), Eva Stache (ontwerpster van het monument) en het bestuur van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen (initiatiefnemer). Zij kregen te zien hoe Meyn het ontwerp van Eva Stache in de computer heeft ingevoerd, en waren er vervolgens getuige van hoe een reusachtige machine met een laserstraal Jacobs contouren tot op de millimeter precies uitsneed.

Uitdaging

Eva Stache en Meyn werken geheel belangeloos en met groot enthousiasme aan het monument. In technisch opzicht is het een flinke uitdaging: het materiaal moet bestand zijn tegen alle weersinvloeden, Jacobs portret moet nauwkeurig in reliëf worden uitgefreesd om dezelfde dieptewerking te krijgen als in het originele schilderij waarop het is gebaseerd, en de constructie moet sterk genoeg zijn om het enorme gewicht te kunnen dragen van het massieve roestvrijstaal en het waterelement waarin het monument komt te staan. Het werk krijgt een prominente plaats in het hart van Oostzaan, op het plein bij het nieuwe gemeentehuis, de kerk en het theater. Naar verwachting zal het nog enkele maanden duren voordat het gereed is.

Middeleeuws schilderij

Het eigentijdse monument zal bestaan uit vier parallel opgehangen platen van roestvrij staal en kunststof waarin het portret van Jacob Cornelisz. in drie dimensies is uitgespaard. Dit portret is nauwgezet overgenomen van het schilderij uit circa 1550 van Dirck Jacobsz., zoon van Jacob Cornelisz., in het Toledo Museum of Art (USA). De platen worden binnen een roestvrijstalen ‘omlijsting’ van ca. 2 x 2 meter geplaatst, die oprijst uit het water – een verwijzing naar Jacobs afkomst uit het ‘Waterland’. Het monument kan in zijn geheel worden gezien als een hedendaagse versie van een middeleeuws schilderij: het is opgebouwd uit verschillende lagen – verf in het schilderij, staal en kunststof in de sculptuur – die een zekere mate van transparantie vertonen. De schilderijen van Jacob Cornelisz. ontlenen hun kwaliteit en charme aan deze transparantie.

Lees meer over het monument

toehoorders

De aanwezigen luisteren naar de uitleg van medewerkers van Meyn over de vervaardiging van het monument.

uitleg over het plaatmateriaal

Uitleg over het plaatmateriaal

laseren

Vonkenregen bij het laseren van de plaat

contour van jacob2

Contour van Jacob Cornelisz. in roestvrijstalen plaat

groepsportret betrokkenen

Groepsportret van de betrokkenen, v.l.n.r.: Paul Möhlmann (burgemeester Oostzaan), Gerard Schaft (Senior Vice President Operations bij Meyn), Eva Stache (architecte, ontwerpster van het monument), Dirk Lust (medewerker bij Meyn), Egbert R. van Wijk (voorzitter Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen), Eelco Taams (wethouder Oostzaan)

jacobschildertzijnvrouw

Dirck Jacobsz., Jacob Cornelisz. schildert zijn vrouw, ca. 1550
Toledo (Ohio, USA), Toledo Museum of Art