Rabobank Zaanstreek subsidieert publicatie van schetsboek


Onze Stichting heeft een bedrag van 5.000 euro toegekend gekregen van Rabobank Zaanstreek voor de publicatie van het schetsboek uit Jacobs atelier. De uitgave moet gereed zijn in 2014, wanneer de overzichtstentoonstelling over Jacob Cornelisz. in Alkmaar en Amsterdam opent. Het originele schetsboekje zal op de tentoonstelling te zien zijn in het Amsterdam Museum. In onze publicatie komen kleurenafbeeldingen op ware grootte (ca. 10 x 15 cm) van alle bladen uit het schetsboek, voorzien van een toelichting per blad en een algemene inleiding over het belang en de functie ervan.

In 2009 ontvingen wij al een subsidie van 7.500 euro van het Atelierpraktijken Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat geld is besteed aan een grondig onderzoek, uitgevoerd door kunsthistorica Ilona van Tuinen, naar de inhoud en de vorm van het schetsboekje. Dankzij de bijdrage van de Rabobank kunnen de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in een aantrekkelijke publieksuitgave. We hebben de ambitie om er ook een web-editie van te maken.

Vroegst bekende schetsboek

Schetsboekjes uit de late middeleeuwen zijn uitermate zeldzaam. Als ze al bewaard zijn, zijn ze vaak uit elkaar gehaald om de tekeningen apart te kunnen verkopen. Des te bijzonderder is het, dat er een schetsboek uit het atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen bewaard gebleven is dat nog nagenoeg intact is. Het boekje, dat 51 dubbelzijdig betekende bladen bevat, is het vroegst bekende schetsboek uit de Noordelijke Nederlanden. Tegenwoordig bevindt het zich in het Kupferstichkabinett in Berlijn.

Oorspronkelijke volgorde gereconstrueerd

De onderwerpen van de tekeningen lopen zeer uiteen. Het boekje bevat onder meer portretten, dieren, stadsgezichten, architectonische constructies, perspectiefstudies en compositiestudies. Veel tekeningen zijn direct te relateren aan schilderijen of prenten van Jacob Cornelisz. of zijn werkplaats, zo heeft het onderzoek van Ilona van Tuinen duidelijk gemaakt. Ook is zij erin geslaagd om de oorspronkelijke volgorde van de bladen grotendeels te reconstrueren. Er zijn bijvoorbeeld tekeningen die blijken door te lopen over twee bladen, die dus oorspronkelijk naast elkaar hebben gezeten. Ook zijn er vlekken die doorgedrukt zijn op meerdere bladen, die verspreid zijn over het huidige boekje maar die zich oorspronkelijk direct achter elkaar moeten hebben bevonden.

rabobank-logoRabobank en Jacob Cornelisz.

Rabobank Zaanstreek heeft al vaker haar betrokkenheid getoond bij Jacob Cornelisz. en zijn belang voor de culturele geschiedenis van de regio: de bank heeft  ook een genereuze bijdrage geleverd aan het monument voor Jacob op het Kerkplein in Oostzaan, dat in 2010 is onthuld.