Lezing over goudbrokaten in Jacobs schilderijen


Ook dit najaar organiseert de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen weer een interessante lezing voor haar leden en andere belangstellenden. Op vrijdag 18 november zal Esther van Duijn vertellen over haar onderzoek naar de goudbrokaten gewaden in de schilderijen van Jacob.

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Nederlands Gereformeerde Kerk, Kerkbuurt 64, Oostzaan
Toegang: leden gratis, niet-leden 7,50 (voor dat bedrag bent u meteen een jaar lid van onze Stichting)

Esther van Duijn werkt als promovendus in het grote onderzoeksproject ‘The Impact of Oil – a history of oil painting in the Low Countries and its consequences for the visual arts, 1350-1550’. Haar promotieonderzoek richt zich op de weergave van gouden stoffen en goudbrokaten in 15e- en 16e-eeuwse Nederlandse schilderijen, in het bijzonder van Jacob Cornelisz. van Oostsanen en Cornelis Engebrechtsz. Ze bestudeert hoe de schilders bladgoud of gele verf gebruikten om goudbrokaat weer te geven, en hoe ze de verflagen opbouwden om de suggestie van echte stof zo overtuigend mogelijk te maken. In haar onderzoek betrekt ze ook echte middeleeuwse goudbrokaten. Bovendien bestudeert ze de patronen in geschilderde goudbrokaten: het blijkt dat de kunstenaars deze patronen soms hergebruikten. Voor hedendaagse onderzoekers kunnen ze dus een belangrijk houvast geven om schilderijen toe te schrijven. Meer informatie over het onderzoek: www.impactofoil.org