Lezing: Amsterdam in Jacobs tijd


Op vrijdag 16 november 2007 organiseert de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen een lezing over Amsterdam in Jacobs tijd, door historica Marijke Carasso Kok. Haar lezing is getiteld ‘Amsterdam in de tijd van Jacob Cornelisz. van Oostsanen: Een samenleving onder spanning’. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!

In deze geïllustreerde lezing van ca. 60 minuten zal Marijke Carasso-Kok, kenner van de geschiedenis van Amsterdam, een beeld schetsen van het leven in Amsterdam in de 16de eeuw.

De Oostzaanse kunstenaar Jacob Cornelisz. had alle reden zich daar te vestigen: het ging de stad tegen het einde van de vijftiende eeuw goed. De economie bloeide en de bevolking groeide. Het leven van de middeleeuwer was sterk religieus bepaald. Er waren talloze kerken, kapellen, kloosters, broederschappen en ook de ambachtsgilden hadden een godsdienstig karakter. Van deze rooms-katholieke instellingen en de daaraan verbonden personen kreeg Jacob Cornelisz. zijn belangrijkste opdrachten.

Maar de samenleving stond ook onder spanning. Het was de vooravond van wat de geschiedenisboekjes is ingegaan als de Reformatie: het religieuze tij begon langzaam aan te keren, er ontstonden nieuwe evangelische denkbeelden die met de oude katholieke opvattingen conflicteerden. Hoe bewaarde men de eenheid onder de snel groeiende Amsterdamse bevolking, die door toenemende religieuze tegenstellingen werd verscheurd?

Marijke Carasso-Kok publiceert al enkele decennia over Amsterdam in de late Middeleeuwen. In 2004 verscheen onder haar redactie Geschiedenis van Amsterdam deel 1 – Een stad uit het niets: tot 1578, het eerste deel van een nieuw wetenschappelijk standaardwerk over de geschiedenis van Amsterdam. Verder schreef zij talrijke publicaties over onder meer kronieken en heiligenlevens.

Locatie: Grote Kerk, Oostzaan
Aanvang: 20:00 uur
Entree: leden van de Stichting gratis op vertoon van Jacobsbode nr. 13
niet-leden €5,- (incl. één jaar lidmaatschap)