Laatste foyerpresentatie gewelfschildering Laatste Oordeel in Alkmaar


Voor de derde en laatste keer kunt u gerestaureerde gedeelten van Jacob Cornelisz. van Oostsanens monumentale gewelfschildering van het Laatste Oordeel van dichtbij bekijken in het Stedelijk Museum in Alkmaar. In 2009 presenteerde het museum al twee enorme panelen uit het koorgewelf van de Grote Sint Laurenskerk. Voordat alle gerestaureerde vakken definitief worden teruggeplaatst, dalen in februari de twee laatste vakken af naar het museum. Hierop is de hemelvaart van de uitverkoren zielen verbeeld.

De restauratoren hebben in de hal van het Stedelijk Museum een klein restauratieatelier ingericht. Hier kunt u op dinsdag, donderdag en vrijdag over hun schouder meekijken. Sinds 2003 leiden de restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink de omvangrijke restauratie van de vroeg-16e-eeuwse gewelfschilderingen in de nok van de Grote Sint Laurenskerk. Deze behoren tot de belangrijkste van Nederland, maar hebben veel te lijden gehad van lekkage, verplaatsing en herstelwerkzaamheden.

De gewelfstukken zijn in de foyer van het museum te bewonderen van dinsdag 9 februari tot en met zondag 28 maart. De toegang tot de foyer is gratis.

Meer informatie: