Koningin onthult gerestaureerde gewelfschilderingen Alkmaar: foto’s en filmpje


Op 8 oktober onthulde koningin Beatrix de gerestaureerde gewelfschilderingen van het Laatste Oordeel uit 1518 in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 2003 hebben restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink gewerkt aan de restauratie van de schilderingen in het koor en het noordtransept van de Grote Kerk.

Lange tijd is omstreden geweest wie de maker van deze gewelfschilderingen is: Jacob Cornelisz. van Oostsanen of Cornelis Buys. Tijdens de restauratie is de schildertechniek uitgebreid bestudeerd, onder andere door ons bestuurslid Daantje Meuwissen, en daaruit is gebleken dat de schilderingen gemaakt moeten zijn door Jacob Cornelisz. en zijn atelier. Op allerlei plaatsen in de Alkmaarse schildering zijn de voor Jacobs werk zo kenmerkende donkere contourlijnen te zien, evenals parallelle arceringen om schaduwtonen weer te geven. Deze ‘tekenachtige’ manier van schilderen vinden we ook in werken die met zekerheid aan Jacob zijn toegeschreven.

De onthulling vond plaats tijdens een bijeenkomst in de kerk, waar ook werd stilgestaan bij de viering van ‘Alkmaar Ontzet’. In de Ontzetrede werd het beleg en het ontzet van Alkmaar in 1573 herdacht. Nadat Hare Majesteit de Koningin de schilderingen had onthuld, werd zij rondgeleid en werden onder meer de restauratoren en vertegenwoordigers van de stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar en de 8 October Vereeniging ‘Alkmaar Ontzet’ aan haar voorgesteld. Ook Daantje heeft haar kort mogen spreken.

De onthulling in de media:

Filmpje: Noordhollands Dagblad

Foto’s: Barbara van Wijk

alkmaar1-koningin-onthult-gewelfschildering

Met een druk op een grote rode knop onthult koningin Beatrix het gerestaureerde gewelf.

alkmaar2-koningin-onthult-gewelfschildering

alkmaar3-koningin-en-daantje-op-voorste-rij

Onze voorzitter Egbert van Wijk en bestuurslid Daantje Meuwissen (links) zitten net als de koningin op de voorste rij.

alkmaar4-koningin-met-restauratoren

Koningin Beatrix in gesprek met restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink.

alkmaar5-veel-publiek-voor-de-deur

Veel publiek voor de deur van de Grote Kerk.

alkmaar6-koningin-en-burgemeester

Koningin Beatrix en burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar.

alkmaar7-koningin-vertrekt

Daar gaat ze.