Jubileumconcert op 12 maart 2010 met muziek uit Jacobs tijd


Op 16 maart 2010 bestaat de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen precies 10 jaar! Dit vieren wij graag samen met u, met een jubileumconcert op vrijdagavond 12 maart 2010 in de Grote Kerk in Oostzaan. Alle leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Drie sprekers zullen een korte voordracht houden: voorzitter Egbert van Wijk, burgemeester van Oostzaan Paul Möhlmann, en kunsthistorica Daantje Meuwissen. Vocaal ensemble Joli Cuer zal de avond opluisteren met muziek uit de late middeleeuwen en de vroege renaissance.

Na een feestelijke ontvangst zal onze voorzitter Egbert van Wijk allereerst terugblikken op de geschiedenis van de Stichting en ingaan op Jacobs plaats in het culturele leven van Oostzaan. Vervolgens komt de burgemeester van Oostzaan, Paul Möhlmann, aan het woord. Daarna kunt u zich in de tijd van Jacob wanen met de muziek van Joli Cuer. Na de pauze belicht ons bestuurslid Daantje Meuwissen kort wat de Stichting in kunsthistorisch opzicht heeft bereikt in de afgelopen tien jaar. De avond besluit met een tweede reeks liederen gezongen door Joli Cuer.

Kerkmuziek en liefdesliederen
De vier zangers van Joli Cuer, één vrouw en drie mannen, brengen een afwisselend programma met religieuze én wereldlijke polyfonie, oftewel meerstemmige zang. De scheidslijnen tussen wereldlijke en religieuze muziek zijn in de middeleeuwen niet altijd strikt: zo kan een gregoriaanse melodie uit een mis ‘hergebruikt’ worden in bijvoorbeeld een liefdeslied, en komt het andersom ook voor dat een tekst of melodie van een wereldlijk lied in een religieuze compositie te horen is. In het concert legt Joli Cuer dergelijke verbanden bloot. Ook dragen de zangers Nederlandse vertalingen voor van de Latijnse en Franse originele teksten die ze zingen. U geniet dus niet alleen van prachtige zang, maar krijgt bovendien een duidelijk beeld van de betekenis en de uitvoeringspraktijk van de muziek in Jacobs tijd. Joli Cuer zingt muziek van diverse componisten die tijdens Jacob Cornelisz.’s leven actief waren, waaronder Josquin Des Prez (na 1450-1521), Loyset Compère (1459-1518) en Antoine Brumel (1460-1520).

Authentieke uitvoering
De groep staat bij het zingen rond één groot koorboek, precies zoals dat in de vijftiende en zestiende eeuw gebruikelijk was. De notatie van de muziek in zo’n koorboek wijkt af van wat we vandaag de dag gewend zijn. Om te beginnen is het oude notenschrift anders, en is er geen maatverdeling zoals we die nu kennen. Ook staan de verschillende partijen niet onder elkaar in één muzikaal systeem genoteerd, maar staan ze elk op een afzonderlijk deel van de bladzijde. De bladmuziek die Joli Cuer gebruikt is een exacte kopie van het oorspronkelijke handschrift, of in enkele gevallen van een vroege druk. Het oude notenschrift hebben de leden zich eigen gemaakt. Door deze werkwijze komt de uitvoering zo dicht mogelijk bij de authentieke uitvoeringspraktijk.

Toegang
Het programma begint om 20.00 uur, de kerk is geopend vanaf 19.30 uur. Leden van de Stichting hebben gratis toegang voor maximaal 2 personen, op vertoon van Jacobsbode 18 of de uitnodiging die zij hebben ontvangen. Voor niet-leden is de entreeprijs 7,50 euro per persoon. U krijgt voor dat bedrag ook meteen een jaarlidmaatschap van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen.