Jacob in de media: gewelfschildering Alkmaar


Op 21 april vond in het Stedelijk Museum in Alkmaar een presentatie plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling van één van de beschilderde houten gewelfvakken uit de Grote Kerk. Restaurator Willem Haakma Wagenaar en ons bestuurslid Daantje Meuwissen zetten tijdens deze middag uiteen waarom zij ervan overtuigd zijn dat de Alkmaarse gewelfschildering van het Laatste Oordeel (1518) is gemaakt door Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Deze presentatie leverde Jacob heel wat media-aandacht op.

  • Het Noord-Hollands Dagblad (21 april) en de Alkmaarsche Courant (22 april) repten van “een Alkmaarse Michelangelo”.
  • In zijn Avondlog, het weblog bij het VPRO-radioprogramma De Avonden, besteedde Wim Noordhoek op donderdag 23 april en vrijdag 24 april aandacht aan de Alkmaarse schilderingen.
  • In de uitzending van De Avonden op zaterdag 25 april berichtte Wim Noordhoek vanuit Alkmaar over de restauratie van de reusachtige gewelfschildering.
  • Op maandag 27 april was restaurator Willem Haakma Wagenaar te gast in De Avonden om uitvoerig over de restauratie, de voorstelling, de schildertechniek en de toeschrijving van de gewelfschildering te vertellen.
  • In VPRO Gids 19 (9 t/m 15 mei) wijdde Wim Noordhoek zijn column “2Mb” op pagina 27 aan zijn bezoek aan de restauratiewerkzaamheden in het koor van de Grote of St. Laurenskerk.