Jacob in de Geschiedeniscanon van de Zaanstreek


Het Dagblad Zaanstreek wijdt een reeks artikelen aan de Geschiedeniscanon van de Zaanstreek. Ook Jacob Cornelisz. van Oostsanen ontbreekt daarin niet! De krant publiceerde een uitvoerig artikel over hem op 25 juli 2009.

canonzaanstreek