Gewelfschildering van Jacob Cornelisz. in Alkmaar van dichtbij te zien


De restauratie van de gewelfschildering uit ca. 1518 in de Grote- of St. Laurenskerk in Alkmaar is in volle gang. Deze monumentale voorstelling van het Laatste Oordeel wordt toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Van 7 april tot 29 juni is één van de negen houten gewelfvakken waarover de schildering zich uitstrekt, van dichtbij te bekijken in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

Op het tentoongestelde gewelfvak zijn vier zielen verbeeld die uit hun graven herrijzen en opzien naar het Hemelse Rijk. Het stuk is afkomstig uit het koor van de Grote Kerk, direct links van het centrale vak waar de aartsengel Michael de zielen weegt en waar Christus als rechtspreker in de hemel is verbeeld. Het gewelfstuk is 6 meter hoog en 2,75 meter breed. U hebt een unieke kans om het werk dat de restauratoren eraan hebben verricht van heel dichtbij te bekijken, voordat het stuk weer wordt teruggeplaatst op tientallen meters hoogte in het koor.

Wie de maker van het Alkmaarse Laatste Oordeel is is omstreden, maar restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink zijn ervan overtuigd dat het Jacob Cornelisz. van Oostsanen is. Sinds 2003 werken zij aan de restauratie van de gewelfschilderingen in het koor en het noordtransept van de Grote Kerk. Naar verwachting zal het werk omstreeks 2011 of 2012 voltooid zijn.

Meer informatie over de gewelfschildering

tentoonstellinggewelfvak2_2

Restaurator Edwin van den Brink en Leonike Polman plaatsen het gerestaureerde gewelfvak uit de Grote Kerk in de foyer van het Stedelijk Museum Alkmaar.