Esther van Duijn gepromoveerd op onderzoek naar geschilderd goudbrokaat uit Jacobs tijd


Op 19 juni 2013 is dr. Esther van Duijn aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het proefschrift All that glitters is not gold: The depiction of gold-brocaded velvets in fifteenth- and early sixteenth-century Netherlandish paintings. Over dit onderwerp, de manier waarop vijftiende- en zestiende-eeuwse Nederlandse schilders kostbare goudbrokaten stoffen schilderden, gaf zij in november 2011 een lezing voor de leden van onze Stichting.

De promotie was een extra bijzondere plechtigheid omdat het een dubbelpromotie betrof. Behalve Esther promoveerde namelijk ook haar projectgenoot Abbie Vandivere. Allebei hebben zij in de afgelopen vijf jaar gewerkt aan deelprojecten van het grote, door NWO gefinancierde onderzoeksproject The Impact of Oil. A history of oil painting in the Low Countries and its consequences for the visual arts (1350-1550). Het onderzoek van Abbie Vandivere concentreerde zich op de lagen waaruit vroege Nederlandse schilderijen zijn opgebouwd.

Beide promovendi (inmiddels doctors) hebben een achtergrond als restaurator, die hun onderzoek een grote meerwaarde gaf. Veel van hun vermoedens en veronderstellingen hebben ze zelf in de praktijk getoetst, met dezelfde verfsoorten en materialen die de laat-middeleeuwse schilders tot hun beschikking hadden.

Uitgebreide samenvatting van het proefschrift van Esther van Duijn (pdf)