De Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen heeft zich van 2000 tot medio 2014 ingezet om meer bekendheid te geven aan het werk van de schilder en ontwerper van houtsneden Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1470 – 1533) en om het kunsthistorisch debat over zijn werk te stimuleren. De stichting is opgericht in 2000 en was gevestigd in Jacobs geboorteplaats Oostzaan. Na de overzichtstentoonstelling ‘Van Oostsanen – de eerste Hollandse meester‘ (15 maart – 29 juni 2014 in Amsterdam en Alkmaar) heeft de stichting haar werkzaamheden beëindigd.